(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử lý rác thải
Người hỏi : Cánh nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhoangminhxd@gmail.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyên Hòa Thành, Tây Nninh
Ngày hỏi: 29/01/2019 - 14 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/01/2019 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý Cổng thông tin,

Chùa Gòn Kén (Thiền Lâm) nằm trên QL22B, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ngày càng được đầu tư xây dựng mở rộng quy mô hơn và được nhiều khách hành hương thăm viếng. Với lượng khách rất đông đặc biệt vào các ngày lễ và rằm hàng tháng kéo theo lượng rác thải từ sinh hoạt, chế biến thực phẩm, vật cúng vườn...khá nhiều tuy nhiên vẫn chưa có biện pháp xử lý thích hợp. Hàng ngày vẫn tập trung vào góc sau phía cuối chùa và đốt nên lượng khói bay ra môi trường rất nhiều gây ảnh hưởng tới cộng đông, tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân xung quanh, gián tiếp làm ô nhiễm không khí. Kính nhờ các cơ quan chức năng có kế hoạch kiếm tra chùa Gòn Kén nhắc nhở thường xuyên, đề xuất phương án xử lý rác thích hợp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho người dân xung quanh và môi trường sống của cộng đồng.

Xin chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 03/02/2019 - 11 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường kết hợp với UBND xã Long Thành Trung kiểm tra để trao đổi với nhà chùa có biện pháp xử lý rác thải cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử lý rác thải
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý Cổng thông tin,

Chùa Gòn Kén (Thiền Lâm) nằm trên QL22B, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ngày càng được đầu tư xây dựng mở rộng quy mô hơn và được nhiều khách hành hương thăm viếng. Với lượng khách rất đông đặc biệt vào các ngày lễ và rằm hàng tháng kéo theo lượng rác thải từ sinh hoạt, chế biến thực phẩm, vật cúng vườn...khá nhiều tuy nhiên vẫn chưa có biện pháp xử lý thích hợp. Hàng ngày vẫn tập trung vào góc sau phía cuối chùa và đốt nên lượng khói bay ra môi trường rất nhiều gây ảnh hưởng tới cộng đông, tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân xung quanh, gián tiếp làm ô nhiễm không khí. Kính nhờ các cơ quan chức năng có kế hoạch kiếm tra chùa Gòn Kén nhắc nhở thường xuyên, đề xuất phương án xử lý rác thích hợp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho người dân xung quanh và môi trường sống của cộng đồng.

Xin chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý Cổng thông tin,

Chùa Gòn Kén (Thiền Lâm) nằm trên QL22B, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ngày càng được đầu tư xây dựng mở rộng quy mô hơn và được nhiều khách hành hương thăm viếng. Với lượng khách rất đông đặc biệt vào các ngày lễ và rằm hàng tháng kéo theo lượng rác thải từ sinh hoạt, chế biến thực phẩm, vật cúng vườn...khá nhiều tuy nhiên vẫn chưa có biện pháp xử lý thích hợp. Hàng ngày vẫn tập trung vào góc sau phía cuối chùa và đốt nên lượng khói bay ra môi trường rất nhiều gây ảnh hưởng tới cộng đông, tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân xung quanh, gián tiếp làm ô nhiễm không khí. Kính nhờ các cơ quan chức năng có kế hoạch kiếm tra chùa Gòn Kén nhắc nhở thường xuyên, đề xuất phương án xử lý rác thích hợp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho người dân xung quanh và môi trường sống của cộng đồng.

Xin chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: