(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nơi nộp hồ sơ cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 11/02/2019 - 08 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 11/02/2019 - 08 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn mở trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường cấp trung học phổ thông.

vậy tôi nộp hồ sơ tại sở giáo dục tây ninh hay tại trung tâm hành chính công

cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 11/02/2019 - 15 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, bạn vui lòng nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nơi nộp hồ sơ cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường
 Nội dung câu hỏi:

tôi muốn mở trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường cấp trung học phổ thông.

vậy tôi nộp hồ sơ tại sở giáo dục tây ninh hay tại trung tâm hành chính công

cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn mở trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường cấp trung học phổ thông.

vậy tôi nộp hồ sơ tại sở giáo dục tây ninh hay tại trung tâm hành chính công

cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: