(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khiếu nại đánh giá công chức cuối năm 2018
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/02/2019 - 12 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 11/02/2019 - 07 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là công chức xã thuộc huyện châu thành, tôi cuối năm bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. qua kết luận của chủ tịch ubnd xã tôi đã không đồng ý và làm đơn khiếu nại nhưng chưa được cấp giấy hẹn thụ lý, và sau khi đánh giá sau 5 ngày làm việc thì phản ra thông báo cho công chức biết về kết quả và nhận xét của chủ tịch về bản đánh giá công chức nhưng ubnd xã tôi đang công tác chưa công khai thông báo đó cho tất cả công chức biết. cái gọi là quy trình đánh giá đó có đúng không? tập thể cho ý kiến công chức tất cả ý kiến đó được ghi trực tiếp cho cá nhân mà các ts kiến đó không biểu quyết thông qua, sau đó đựa vào bỏ phiếu kính đánh giá từng công chức,? mà chủ tịch xã lại không xem xét ý kiến đó có đựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho trong năm người đó làm tốt hay chưa tốt mà chủ dựa vào ý kiến chủ quan và qua phiếu bỏ kính mà đánh giá một công chức, nếu tập thể trong sáng không có gì nếu tập thể vì lợi ích nhóm thì người bị đánh giá luôn bị dựa vào phiếu kính của người bỏ phiếu và ý kiến chủ quan một số người mà đánh giá tất cả nhiệm vụ của một công chức. 

đơn khiếu nại được chủ tịch xã trả lời không thụ lý, vì đó phiếu bỏ kính tập thể quyết nên cá nhân chủ tịch không có căn cứ để giải quyết, cách trả lời như vậy có đúng với quy định đánh giá cán bộ công chức không? có đúng quy định luật khiếu nại tố cáo không? 

sau 45 ngày gủi đơn mà chủ tịch ubnd xã không giải quyết và không thụ lý thì tôi gủi đơn khiếu nại cho bộ phận tiếp dân của huyện châu thành đúng không?. 

trân trọng cảm ơn, mong sớm nhận được câu trả lời từ ubnd huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 15/02/2019 - 13 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung độc giả phản ánh, theo quy định tại Điều 17 của Luật Khiếu nại năm 2011, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Việc khiếu nại phải đảm bảo theo quy định tại Điều 08 của Luật KHiếu nại năm 2011 và được giải quyết theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

Nội dung độc giả phản ánh trên Cổng thông tin điện tử không nêu cụ thể nên UBND huyện không có cơ sở để kiểm tra hồ sơ đánh giá sếp loại CBCC./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khiếu nại đánh giá công chức cuối năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

tôi là công chức xã thuộc huyện châu thành, tôi cuối năm bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. qua kết luận của chủ tịch ubnd xã tôi đã không đồng ý và làm đơn khiếu nại nhưng chưa được cấp giấy hẹn thụ lý, và sau khi đánh giá sau 5 ngày làm việc thì phản ra thông báo cho công chức biết về kết quả và nhận xét của chủ tịch về bản đánh giá công chức nhưng ubnd xã tôi đang công tác chưa công khai thông báo đó cho tất cả công chức biết. cái gọi là quy trình đánh giá đó có đúng không? tập thể cho ý kiến công chức tất cả ý kiến đó được ghi trực tiếp cho cá nhân mà các ts kiến đó không biểu quyết thông qua, sau đó đựa vào bỏ phiếu kính đánh giá từng công chức,? mà chủ tịch xã lại không xem xét ý kiến đó có đựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho trong năm người đó làm tốt hay chưa tốt mà chủ dựa vào ý kiến chủ quan và qua phiếu bỏ kính mà đánh giá một công chức, nếu tập thể trong sáng không có gì nếu tập thể vì lợi ích nhóm thì người bị đánh giá luôn bị dựa vào phiếu kính của người bỏ phiếu và ý kiến chủ quan một số người mà đánh giá tất cả nhiệm vụ của một công chức. 

đơn khiếu nại được chủ tịch xã trả lời không thụ lý, vì đó phiếu bỏ kính tập thể quyết nên cá nhân chủ tịch không có căn cứ để giải quyết, cách trả lời như vậy có đúng với quy định đánh giá cán bộ công chức không? có đúng quy định luật khiếu nại tố cáo không? 

sau 45 ngày gủi đơn mà chủ tịch ubnd xã không giải quyết và không thụ lý thì tôi gủi đơn khiếu nại cho bộ phận tiếp dân của huyện châu thành đúng không?. 

trân trọng cảm ơn, mong sớm nhận được câu trả lời từ ubnd huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là công chức xã thuộc huyện châu thành, tôi cuối năm bị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. qua kết luận của chủ tịch ubnd xã tôi đã không đồng ý và làm đơn khiếu nại nhưng chưa được cấp giấy hẹn thụ lý, và sau khi đánh giá sau 5 ngày làm việc thì phản ra thông báo cho công chức biết về kết quả và nhận xét của chủ tịch về bản đánh giá công chức nhưng ubnd xã tôi đang công tác chưa công khai thông báo đó cho tất cả công chức biết. cái gọi là quy trình đánh giá đó có đúng không? tập thể cho ý kiến công chức tất cả ý kiến đó được ghi trực tiếp cho cá nhân mà các ts kiến đó không biểu quyết thông qua, sau đó đựa vào bỏ phiếu kính đánh giá từng công chức,? mà chủ tịch xã lại không xem xét ý kiến đó có đựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ giao cho trong năm người đó làm tốt hay chưa tốt mà chủ dựa vào ý kiến chủ quan và qua phiếu bỏ kính mà đánh giá một công chức, nếu tập thể trong sáng không có gì nếu tập thể vì lợi ích nhóm thì người bị đánh giá luôn bị dựa vào phiếu kính của người bỏ phiếu và ý kiến chủ quan một số người mà đánh giá tất cả nhiệm vụ của một công chức. 

đơn khiếu nại được chủ tịch xã trả lời không thụ lý, vì đó phiếu bỏ kính tập thể quyết nên cá nhân chủ tịch không có căn cứ để giải quyết, cách trả lời như vậy có đúng với quy định đánh giá cán bộ công chức không? có đúng quy định luật khiếu nại tố cáo không? 

sau 45 ngày gủi đơn mà chủ tịch ubnd xã không giải quyết và không thụ lý thì tôi gủi đơn khiếu nại cho bộ phận tiếp dân của huyện châu thành đúng không?. 

trân trọng cảm ơn, mong sớm nhận được câu trả lời từ ubnd huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: