(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHO CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Người hỏi : Tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Tân Châu,tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/01/2019 - 10 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 08/01/2019 - 13 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

VỪA QUA TÔI CÓ LẬP HỒ SƠ XIN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH. HỒ SƠ CỦA TÔI HỢP LỆ VÀ ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HẸN TRẢ KẾT QUẢ VỚI THỜI GIAN HẸN GẦN 02 THÁNG, NHƯNG ĐẾN NAY ĐÃ GẦN 4 THÁNG, TÔI LIÊN HỆ BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÌ ĐƯỢC NÓI LÀ HỒ SƠ ĐANG GIẢI QUYẾT, TÔI ĐÃ MUA ĐẤT CHỜ NHIỀU NĂM NAY VÀ CHỜ GẦN 4 THÁNG, ĐẾN NAY TÔI CHƯA NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, QUA TÌM HIỂU, NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐANG XIN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CŨNG NHƯ TRƯỜNG HỢP NHƯ TÔI, CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

TÔI XIN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIÚP TÔI.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 08/01/2019 - 14 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hồ sơ xin chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải và UBND huyện. Trên cơ sở đầy đủ ý kiến của các Sở, ngành, UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

Do không biết hồ sơ của ông/bà là nhà đầu tư nào nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không thể báo cáo lại tiến độ xử lý hồ sơ.

Mong ông/bà thông cảm. Ông/bà có thể điện thoại vào phòng Hợp tác Đầu tư-Sở Kế hoạch và Đầu tư  02763827638 để biết thêm thông tin. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHO CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 Nội dung câu hỏi:

VỪA QUA TÔI CÓ LẬP HỒ SƠ XIN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH. HỒ SƠ CỦA TÔI HỢP LỆ VÀ ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HẸN TRẢ KẾT QUẢ VỚI THỜI GIAN HẸN GẦN 02 THÁNG, NHƯNG ĐẾN NAY ĐÃ GẦN 4 THÁNG, TÔI LIÊN HỆ BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÌ ĐƯỢC NÓI LÀ HỒ SƠ ĐANG GIẢI QUYẾT, TÔI ĐÃ MUA ĐẤT CHỜ NHIỀU NĂM NAY VÀ CHỜ GẦN 4 THÁNG, ĐẾN NAY TÔI CHƯA NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, QUA TÌM HIỂU, NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐANG XIN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CŨNG NHƯ TRƯỜNG HỢP NHƯ TÔI, CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

TÔI XIN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIÚP TÔI.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

VỪA QUA TÔI CÓ LẬP HỒ SƠ XIN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH. HỒ SƠ CỦA TÔI HỢP LỆ VÀ ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HẸN TRẢ KẾT QUẢ VỚI THỜI GIAN HẸN GẦN 02 THÁNG, NHƯNG ĐẾN NAY ĐÃ GẦN 4 THÁNG, TÔI LIÊN HỆ BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÌ ĐƯỢC NÓI LÀ HỒ SƠ ĐANG GIẢI QUYẾT, TÔI ĐÃ MUA ĐẤT CHỜ NHIỀU NĂM NAY VÀ CHỜ GẦN 4 THÁNG, ĐẾN NAY TÔI CHƯA NHẬN ĐƯỢC KẾT QUẢ CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, QUA TÌM HIỂU, NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐANG XIN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CŨNG NHƯ TRƯỜNG HỢP NHƯ TÔI, CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

TÔI XIN SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIÚP TÔI.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: