(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Văn bản tuyển giáo viên trường THPT chuyên 2018-2019 của Sở GD và ĐT Tây Ninh có trái với nghị định chính phủ?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 05/01/2019 - 16 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 07/01/2019 - 07 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định  số 161/2018/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, điều 2 khoản 1 thì " không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập". Trong khi đó, văn bản tuyển Giáo viên của Sở GD & ĐT ghi bắt buộc thí sinh phải tốt đại học chính quy  các trường đại trọng điểm mới được đăng kí dự thi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/01/2019 - 15 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 có hiệu lực từ ngày 15/01/2019. Kế hoạch tuyển giáo viên của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha được Sở Nội vụ phê duyệt ngày 29/11/2018 nên không chịu sự điều chỉnh của Nghị định này mà thực hiện theo Nghị định 29.

    Điều 22 Luật viên chức có quy định người dự tuyển phải có đủ điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định. Trường chuyên hoạt động theo điều lệ riêng cần có những giáo viên chính quy tại các trường trọng điểm để bảo đảm chất lượng đào tạo học sinh giỏi cho tỉnh nhà.

   Trân trọng./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Văn bản tuyển giáo viên trường THPT chuyên 2018-2019 của Sở GD và ĐT Tây Ninh có trái với nghị định chính phủ?
 Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định  số 161/2018/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, điều 2 khoản 1 thì " không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập". Trong khi đó, văn bản tuyển Giáo viên của Sở GD & ĐT ghi bắt buộc thí sinh phải tốt đại học chính quy  các trường đại trọng điểm mới được đăng kí dự thi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định  số 161/2018/NĐ-CP ngày ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, điều 2 khoản 1 thì " không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập". Trong khi đó, văn bản tuyển Giáo viên của Sở GD & ĐT ghi bắt buộc thí sinh phải tốt đại học chính quy  các trường đại trọng điểm mới được đăng kí dự thi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: