(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kính nhờ sở TN MT tỉnh và CỔng hành chính công tỉnh TÂy Ninh
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/01/2019 - 10 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 04/01/2019 - 16 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

1.cho hỏi địa chỉ trang mạng để người dân tra cứu xem có quy hoạch hay không? chứ mỗi lần kiểm tra phải chạy ra các văn phòng đất đai mệt mõi tốn thời gian quá. 

2. Cổng thông tin trực tuyến thì chỉ lập trình cố định : đã xong hay  chưa, cần phải hỗ trợ thêm cho rõ ràng hơn.

xin cam ơn

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kính nhờ sở TN MT tỉnh và CỔng hành chính công tỉnh TÂy Ninh
 Nội dung câu hỏi:

1.cho hỏi địa chỉ trang mạng để người dân tra cứu xem có quy hoạch hay không? chứ mỗi lần kiểm tra phải chạy ra các văn phòng đất đai mệt mõi tốn thời gian quá. 

2. Cổng thông tin trực tuyến thì chỉ lập trình cố định : đã xong hay  chưa, cần phải hỗ trợ thêm cho rõ ràng hơn.

xin cam ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1.cho hỏi địa chỉ trang mạng để người dân tra cứu xem có quy hoạch hay không? chứ mỗi lần kiểm tra phải chạy ra các văn phòng đất đai mệt mõi tốn thời gian quá. 

2. Cổng thông tin trực tuyến thì chỉ lập trình cố định : đã xong hay  chưa, cần phải hỗ trợ thêm cho rõ ràng hơn.

xin cam ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: