(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục đăng ký rau sạch
Người hỏi : Thanh Tòng     Số điện thoại: 0398695181     Email: thanhtongit1993@gmail.com     Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 04/01/2019 - 15 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 04/01/2019 - 16 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Tayninh.gov.vn em đang có dự án trồng rau thủy canh theo mô hình nhà lưới hiện tại em muốn bán rau vào siêu thì thì cần những giấy phép gì và thủ tục ra sao ạ, em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 10/01/2019 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời như sau:

1.Hiện nay, sản phẩm rau muốn tiêu thụ trong các siêu thị thì phải đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số chứng nhậnvề vệ sinh an toàn thực phẩm phổ biến hiện nay:

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP)

* Đối với Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp thì trình tự thủ tục được thực hiện như sau:

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh (Tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 83 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; hoặc Hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)    

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư  số 45/2014/TT-BNNPTNT;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII Thông tư  số 45/2014/TT-BNNPTNT;

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Đối với giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP: Docác tổ chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định đánh giá và cấp Giấy chứng nhận.

2.Tuy nhiên, mỗi siêu thị,doanh nghiệp tiêu thụ rau đều có yêu cầu riêng về mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau mà siêu thị, doanh nghiệp thu mua, do đó, khi muốn bán rau vào siêu thị nào thì anh nên liên hệ trực tiếp với siêu thị đó để biết những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của siêu thị đối với sản phẩm thu mua.

3. Ngoài ra, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ nông dân chi phí chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên cây rau. Anh có thể liên hệ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại địa phương để biết kế hoạch hỗ trợ hàng năm và đăng ký tham gia.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời như sau:

1.Hiện nay, sản phẩm rau muốn tiêu thụ trong các siêu thị thì phải đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số chứng nhậnvề vệ sinh an toàn thực phẩm phổ biến hiện nay:

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP)

* Đối với Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp thì trình tự thủ tục được thực hiện như sau:

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh (Tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 83 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; hoặc Hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)    

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư  số 45/2014/TT-BNNPTNT;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VII Thông tư  số 45/2014/TT-BNNPTNT;

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);

- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Đối với giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP: Docác tổ chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định đánh giá và cấp Giấy chứng nhận.

2.Tuy nhiên, mỗi siêu thị,doanh nghiệp tiêu thụ rau đều có yêu cầu riêng về mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau mà siêu thị, doanh nghiệp thu mua, do đó, khi muốn bán rau vào siêu thị nào thì anh nên liên hệ trực tiếp với siêu thị đó để biết những yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm của siêu thị đối với sản phẩm thu mua.

3. Ngoài ra, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ nông dân chi phí chứng nhận VietGAP, GlobalGAP trên cây rau. Anh có thể liên hệ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại địa phương để biết kế hoạch hỗ trợ hàng năm và đăng ký tham gia.

Trân trọng!

 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục đăng ký rau sạch
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào Tayninh.gov.vn em đang có dự án trồng rau thủy canh theo mô hình nhà lưới hiện tại em muốn bán rau vào siêu thì thì cần những giấy phép gì và thủ tục ra sao ạ, em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Tayninh.gov.vn em đang có dự án trồng rau thủy canh theo mô hình nhà lưới hiện tại em muốn bán rau vào siêu thì thì cần những giấy phép gì và thủ tục ra sao ạ, em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: