(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cải cách hành chính tỉnh Tây ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/01/2019 - 22 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 07/01/2019 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Xây dựng Tây Ninh trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho phép tôi giấu tên vì lý do tế nhị. Tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, do đó tôi cần công bố giá vật liệu hàng tháng và một số vật liệu xây dựng phải gửi Sở Xây dựng công bố hợp quy. Tuy nhiên, việc công bố hợp quy của vật liệu xây dựng không gửi Sở Xây dựng mà phải gửi trực tiếp đến ong Dương Minh Tâm  qua đường bưu điện như vậy có phù hợp quy định không? Lãnh đạo Sở Xây dựng có biết khong? 

Tôi cần Sở Xây dựng xác nhận và làm rõ vấn đề này và cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng việc một cán bộ của đơn vị phụ trách lĩnh vực vật liệu xây dựng cung cấp tên và số điện thoại để chúng tôi gửi đến ông mà không phải là Sở Xây dựng nhằm mục đích gì? trong khi quy định hiện nay là cán bộ chuyên môn không được làm như vậy?

Làm như vậy đã nhiều năm chẳng lẻ Sở không biết? nếu có nhũng nhiểu thì sao? ai dám lên tiếng? cán bộ như thế có nên tiếp tục tồn tại không? xin cho cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng và mong rằng không còn trường hợp nào như thế nữa nhằm tránh nhũng nhiễu người dân.

Tôi không nêu tên không phải vu khóng mà điều tôi nói là sự thật co quan có thể hỏi cán bộ Tâm xem có phải đó là sự thật khong?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 09/01/2019 - 15 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD (hiện nay là Thông tư số 10/2017/TT-BXD), Sở Xây dựng có ban hành Hướng dẫn số 228/HD-SXD ngày 09/02/2015 về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn tỉnh, theo đó trình tự công bố hợp quy “Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố hợp quy qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng Tây Ninh; nơi nhận hồ sơ và trả kết quả “Tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: Số 314, Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Tây Ninh”.

Hướng dẫn này đã được Sở Xây dựng công bố trên website và đồng thời đã tổ chức Hội thảo vào ngày 17/11/2015 nhằm phổ biến rộng rãi đến các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa VLXD (gửi kèm Hướng dẫn số 228/HD-SXD).

Sở Xây dựng kính gửi thông tin hướng dẫn về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn tỉnh để Doanh nghiệp thực hiện./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cải cách hành chính tỉnh Tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

Sở Xây dựng Tây Ninh trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho phép tôi giấu tên vì lý do tế nhị. Tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, do đó tôi cần công bố giá vật liệu hàng tháng và một số vật liệu xây dựng phải gửi Sở Xây dựng công bố hợp quy. Tuy nhiên, việc công bố hợp quy của vật liệu xây dựng không gửi Sở Xây dựng mà phải gửi trực tiếp đến ong Dương Minh Tâm  qua đường bưu điện như vậy có phù hợp quy định không? Lãnh đạo Sở Xây dựng có biết khong? 

Tôi cần Sở Xây dựng xác nhận và làm rõ vấn đề này và cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng việc một cán bộ của đơn vị phụ trách lĩnh vực vật liệu xây dựng cung cấp tên và số điện thoại để chúng tôi gửi đến ông mà không phải là Sở Xây dựng nhằm mục đích gì? trong khi quy định hiện nay là cán bộ chuyên môn không được làm như vậy?

Làm như vậy đã nhiều năm chẳng lẻ Sở không biết? nếu có nhũng nhiểu thì sao? ai dám lên tiếng? cán bộ như thế có nên tiếp tục tồn tại không? xin cho cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng và mong rằng không còn trường hợp nào như thế nữa nhằm tránh nhũng nhiễu người dân.

Tôi không nêu tên không phải vu khóng mà điều tôi nói là sự thật co quan có thể hỏi cán bộ Tâm xem có phải đó là sự thật khong?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Xây dựng Tây Ninh trả lời giúp tôi câu hỏi sau:

Tôi là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho phép tôi giấu tên vì lý do tế nhị. Tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, do đó tôi cần công bố giá vật liệu hàng tháng và một số vật liệu xây dựng phải gửi Sở Xây dựng công bố hợp quy. Tuy nhiên, việc công bố hợp quy của vật liệu xây dựng không gửi Sở Xây dựng mà phải gửi trực tiếp đến ong Dương Minh Tâm  qua đường bưu điện như vậy có phù hợp quy định không? Lãnh đạo Sở Xây dựng có biết khong? 

Tôi cần Sở Xây dựng xác nhận và làm rõ vấn đề này và cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng việc một cán bộ của đơn vị phụ trách lĩnh vực vật liệu xây dựng cung cấp tên và số điện thoại để chúng tôi gửi đến ông mà không phải là Sở Xây dựng nhằm mục đích gì? trong khi quy định hiện nay là cán bộ chuyên môn không được làm như vậy?

Làm như vậy đã nhiều năm chẳng lẻ Sở không biết? nếu có nhũng nhiểu thì sao? ai dám lên tiếng? cán bộ như thế có nên tiếp tục tồn tại không? xin cho cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng và mong rằng không còn trường hợp nào như thế nữa nhằm tránh nhũng nhiễu người dân.

Tôi không nêu tên không phải vu khóng mà điều tôi nói là sự thật co quan có thể hỏi cán bộ Tâm xem có phải đó là sự thật khong?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: