(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/01/2019 - 07 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 07/01/2019 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

Tôi nộp hồ sơ  và lệ phí 8 triệu  để nâng dấu bằng lái xe cho Sở Giao thông vận tải TP HCM, hồ sơ cần bản sao bằng tốt nghiệp THCS, tôi xin Sở Giáo dục Tây Ninh cấp bản sao THCS cho tui nộp Sở Giao thông Tp HCM, tuy nhiên Sở Gaiso dục chỉ cấp cho tui tờ  Giấy chứng bằng giấy A4 với lý do không có phôi bằng gì đó. Nhưng Sở Giao thông vận tải không chấp nhận vì không có giá trị thay thế cho bản sao bằng tốt nghiệp. Sở giao thông TP HCM cho biết các tỉnh khác đều có phôi gì đó và cấp bình thường, tôi hỏi thăm thì biết các tỉnh đúng là cấp bình thường. Sở giáo dục Tây Ninh đã gây khó khăn cho tôi trong việc cấp bản sao. Còn 02 tháng nữa không có bản sao bằng tốt nghiệp là tôi bị hủy hồ sơ. Tôi kính đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo triệt để và sớm nhất để hỗ trợ cho tui cũng như người dân có được bản sao bằng tốt nghiệp THCS để được nâng dấu bằng lái để đi chạy xe kiếm tiền lo cho cuộc sống. 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 12/12/2018 - 14 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

    Về câu hỏi của bạn, Phòng Khảo thí - CNTT trả lời như sau:

    Căn cứ Điều 30, Chương V, Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Bằng THCS được chia thành 02 giai đoạn giai đoạn từ năm 2005 trở về trước do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan; giai đoạn từ năm 2006 trở về sau do các phòng giáo dục và đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan.

    Phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo in và phát hành cho các đơn vị gồm 02 loại mẫu:  1 loại dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 loại dành cho phòng giáo dục và đào tạo, tuy nhiên đến năm 2016, Bộ ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục nên  Sở Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho những người đã tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước với nội dung và có giá trị tương đương trên mẫu giấy A4. Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS bằng mẫu giấy A4 cũng đã thực hiện từ năm 2016 (từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo) cho đến thời điểm hiện nay vẫn không nhận bất kỳ ý kiến phản hồi gây khó khăn nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được thông tin Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận bản sao bằng tốt nghiệp THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cấp là không đúng theo Thông tư quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Tới đây, tháng 01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước, đồng thời giao trách nhiệm các phòng giáo dục và đào tạo cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và phù hợp với phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

    Trân trọng./. 

 
        Hồ sơ tôi đang cần gấp, vậy xin hỏi trong tháng 01/2019, cụ thể là khoảng thời gian nào (ngày mấy của tháng 1/2019) tôi có thể liên lạc Phòng giáo dục đề xin cấp bản sao????????????

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/01/2019 - 13 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Về câu hỏi của bạn, Phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin Sỏ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

   Căn cứ công văn số 64/SGDĐT-KT về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát bằng liên quan đến tốt ngiệp THCS ngày 08 tháng 01 năm 2019. Sở Giáo dục đã tổ chức bàn giao hồ sơ tốt nghiệp về các huyện từ ngày 08/01/2019 và kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2019 trở về sau, việc cấp phát bản sao bằng tốt nghiệp THCS, các loại giấy xác nhận liên quan đến tốt nghiệp THCS được thực hiện tại các phòng giáo dục và đào tạo liên quan.  

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS
 Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

Tôi nộp hồ sơ  và lệ phí 8 triệu  để nâng dấu bằng lái xe cho Sở Giao thông vận tải TP HCM, hồ sơ cần bản sao bằng tốt nghiệp THCS, tôi xin Sở Giáo dục Tây Ninh cấp bản sao THCS cho tui nộp Sở Giao thông Tp HCM, tuy nhiên Sở Gaiso dục chỉ cấp cho tui tờ  Giấy chứng bằng giấy A4 với lý do không có phôi bằng gì đó. Nhưng Sở Giao thông vận tải không chấp nhận vì không có giá trị thay thế cho bản sao bằng tốt nghiệp. Sở giao thông TP HCM cho biết các tỉnh khác đều có phôi gì đó và cấp bình thường, tôi hỏi thăm thì biết các tỉnh đúng là cấp bình thường. Sở giáo dục Tây Ninh đã gây khó khăn cho tôi trong việc cấp bản sao. Còn 02 tháng nữa không có bản sao bằng tốt nghiệp là tôi bị hủy hồ sơ. Tôi kính đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo triệt để và sớm nhất để hỗ trợ cho tui cũng như người dân có được bản sao bằng tốt nghiệp THCS để được nâng dấu bằng lái để đi chạy xe kiếm tiền lo cho cuộc sống. 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 12/12/2018 - 14 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

    Về câu hỏi của bạn, Phòng Khảo thí - CNTT trả lời như sau:

    Căn cứ Điều 30, Chương V, Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Bằng THCS được chia thành 02 giai đoạn giai đoạn từ năm 2005 trở về trước do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan; giai đoạn từ năm 2006 trở về sau do các phòng giáo dục và đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan.

    Phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo in và phát hành cho các đơn vị gồm 02 loại mẫu:  1 loại dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 loại dành cho phòng giáo dục và đào tạo, tuy nhiên đến năm 2016, Bộ ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục nên  Sở Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho những người đã tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước với nội dung và có giá trị tương đương trên mẫu giấy A4. Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS bằng mẫu giấy A4 cũng đã thực hiện từ năm 2016 (từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo) cho đến thời điểm hiện nay vẫn không nhận bất kỳ ý kiến phản hồi gây khó khăn nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được thông tin Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận bản sao bằng tốt nghiệp THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cấp là không đúng theo Thông tư quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Tới đây, tháng 01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước, đồng thời giao trách nhiệm các phòng giáo dục và đào tạo cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và phù hợp với phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

    Trân trọng./. 

 
        Hồ sơ tôi đang cần gấp, vậy xin hỏi trong tháng 01/2019, cụ thể là khoảng thời gian nào (ngày mấy của tháng 1/2019) tôi có thể liên lạc Phòng giáo dục đề xin cấp bản sao????????????

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

Tôi nộp hồ sơ  và lệ phí 8 triệu  để nâng dấu bằng lái xe cho Sở Giao thông vận tải TP HCM, hồ sơ cần bản sao bằng tốt nghiệp THCS, tôi xin Sở Giáo dục Tây Ninh cấp bản sao THCS cho tui nộp Sở Giao thông Tp HCM, tuy nhiên Sở Gaiso dục chỉ cấp cho tui tờ  Giấy chứng bằng giấy A4 với lý do không có phôi bằng gì đó. Nhưng Sở Giao thông vận tải không chấp nhận vì không có giá trị thay thế cho bản sao bằng tốt nghiệp. Sở giao thông TP HCM cho biết các tỉnh khác đều có phôi gì đó và cấp bình thường, tôi hỏi thăm thì biết các tỉnh đúng là cấp bình thường. Sở giáo dục Tây Ninh đã gây khó khăn cho tôi trong việc cấp bản sao. Còn 02 tháng nữa không có bản sao bằng tốt nghiệp là tôi bị hủy hồ sơ. Tôi kính đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo triệt để và sớm nhất để hỗ trợ cho tui cũng như người dân có được bản sao bằng tốt nghiệp THCS để được nâng dấu bằng lái để đi chạy xe kiếm tiền lo cho cuộc sống. 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 12/12/2018 - 14 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

    Về câu hỏi của bạn, Phòng Khảo thí - CNTT trả lời như sau:

    Căn cứ Điều 30, Chương V, Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT, ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Bằng THCS được chia thành 02 giai đoạn giai đoạn từ năm 2005 trở về trước do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan; giai đoạn từ năm 2006 trở về sau do các phòng giáo dục và đào tạo quản lí và cấp bản sao liên quan.

    Phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo in và phát hành cho các đơn vị gồm 02 loại mẫu:  1 loại dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo và 1 loại dành cho phòng giáo dục và đào tạo, tuy nhiên đến năm 2016, Bộ ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục nên  Sở Giáo dục và Đào tạo đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho những người đã tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước với nội dung và có giá trị tương đương trên mẫu giấy A4. Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS bằng mẫu giấy A4 cũng đã thực hiện từ năm 2016 (từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngừng phát hành phôi bằng tốt nghiệp THCS dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo) cho đến thời điểm hiện nay vẫn không nhận bất kỳ ý kiến phản hồi gây khó khăn nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được thông tin Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận bản sao bằng tốt nghiệp THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh cấp là không đúng theo Thông tư quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Tới đây, tháng 01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến tốt nghiệp THCS từ năm 2005 trở về trước, đồng thời giao trách nhiệm các phòng giáo dục và đào tạo cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và phù hợp với phôi bằng tốt nghiệp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

    Trân trọng./. 

 
        Hồ sơ tôi đang cần gấp, vậy xin hỏi trong tháng 01/2019, cụ thể là khoảng thời gian nào (ngày mấy của tháng 1/2019) tôi có thể liên lạc Phòng giáo dục đề xin cấp bản sao????????????

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: