(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Có phải hiệu trưởng Trường TH Thị Trấn Hòa Thành làm gì cũng được?
Người hỏi : giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/01/2019 - 20 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 07/01/2019 - 07 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

                Liên đoàn Lao động Huyện Hòa Thành.

                Phòng GD ĐT  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên Trường TH Thị Trấn Hòa Thành có một số câu hỏi nhờ quí lãnh đạo trả lời giúp:

1. Ngày 7/12/2018, hiệu trưởng tổ chức 03 cuộc họp trong một buổi: 13 giở 30 phút họp chi bộ; 14 giờ họp hội đồng; họp tổ sau họp hội đồng. Họp như vậy có đúng qui chế không? Trong lúc họp hội đồng (người bán vé số vào trường), hiệu trưởng cho dừng cuộc họp, mua cho giáo viên mỗi người 1 tờ vé số rồi tiếp tục họp. Có phải hiệu trưởng  làm gì cũng được?

2. Chúng tôi cập nhật thông tin, ngày 14/12/2018 bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ có phát biểu trên buổi tọa đàm "Không gây áp lực cho giáo viên: Không tổ chức các hội thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi",..Nhưng hiệu trưởng trường cho đây là những cuộc thi bắt buộc và tổ chức nhiều cuộc thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách giỏi, giáo viên thi viết chữ đẹp,... Bên cạnh, đó tổ chức cho học sinh thi "Kể chuyện sách" "Em làm họa sĩ"; thi Nghi thức (khối 1,2,3); thi Nghi Đội (khối 4,5); các cuộc thi trên mạng (chỉ có trường TH Thị Trấn tổ chức). Học sinh thi thì giáo viên phải rèn luyện, có hôm giáo viên phải tập luyện cho các em cả buổi trưa (thời gian, tinh thần đâu để giáo viên lo chất lượng). Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có phù hợp không ?

3. Đầu năm học, giáo viên thực hiện 34 tiết/tuần (từ tuần 1 đến tuần 8); chiều thứ sáu học 02 tiết.Sang tuần 9 đến nay (tuần 19) cắt 01 tiết còn 33 tiết/tuần . Chiều thứ sáu, học sinh học 01 tiết (HS ngủ dậy 13 giờ 40 phút; 14 giờ ăn xế; chơi đến 14 giờ 55 phút); học sinh vào học đến 15 giờ 30 ra về. Cho hỏi: Hiệu trưởng phân bố thời gian như thế có phù hợp không? Vì sao cắt 1 tiết học để học sinh chơi?. Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có gây áp lực cho giáo viên và cả học sinh không?

4. Vừa qua hiệu trưởng có tổ chức Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, sau khi xong, hiệu trưởng báo với Ban liên tịch trội chi khoảng 8 triệu đồng và lấy tiền quỹ khác để trả (không thông qua hội đồng sư phạm). Cho hỏi: Hiệu trưởng chi như thế có đúng không? Có dân chủ không?

5. Nhiều năm trước, giáo viên nhập sổ liên lạc điện tử, nhà trường bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 70 000 đống/ tháng. Năm nay, bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 65 000 đống/ tháng (mức thu cao hơn năm trước: nội, ngoại mạng đều 60 000 đồng/ HS) mà không nêu lý do vì sao?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 14/01/2019 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, báo cáo kết quả cụ thể để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Có phải hiệu trưởng Trường TH Thị Trấn Hòa Thành làm gì cũng được?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

                Liên đoàn Lao động Huyện Hòa Thành.

                Phòng GD ĐT  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên Trường TH Thị Trấn Hòa Thành có một số câu hỏi nhờ quí lãnh đạo trả lời giúp:

1. Ngày 7/12/2018, hiệu trưởng tổ chức 03 cuộc họp trong một buổi: 13 giở 30 phút họp chi bộ; 14 giờ họp hội đồng; họp tổ sau họp hội đồng. Họp như vậy có đúng qui chế không? Trong lúc họp hội đồng (người bán vé số vào trường), hiệu trưởng cho dừng cuộc họp, mua cho giáo viên mỗi người 1 tờ vé số rồi tiếp tục họp. Có phải hiệu trưởng  làm gì cũng được?

2. Chúng tôi cập nhật thông tin, ngày 14/12/2018 bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ có phát biểu trên buổi tọa đàm "Không gây áp lực cho giáo viên: Không tổ chức các hội thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi",..Nhưng hiệu trưởng trường cho đây là những cuộc thi bắt buộc và tổ chức nhiều cuộc thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách giỏi, giáo viên thi viết chữ đẹp,... Bên cạnh, đó tổ chức cho học sinh thi "Kể chuyện sách" "Em làm họa sĩ"; thi Nghi thức (khối 1,2,3); thi Nghi Đội (khối 4,5); các cuộc thi trên mạng (chỉ có trường TH Thị Trấn tổ chức). Học sinh thi thì giáo viên phải rèn luyện, có hôm giáo viên phải tập luyện cho các em cả buổi trưa (thời gian, tinh thần đâu để giáo viên lo chất lượng). Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có phù hợp không ?

3. Đầu năm học, giáo viên thực hiện 34 tiết/tuần (từ tuần 1 đến tuần 8); chiều thứ sáu học 02 tiết.Sang tuần 9 đến nay (tuần 19) cắt 01 tiết còn 33 tiết/tuần . Chiều thứ sáu, học sinh học 01 tiết (HS ngủ dậy 13 giờ 40 phút; 14 giờ ăn xế; chơi đến 14 giờ 55 phút); học sinh vào học đến 15 giờ 30 ra về. Cho hỏi: Hiệu trưởng phân bố thời gian như thế có phù hợp không? Vì sao cắt 1 tiết học để học sinh chơi?. Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có gây áp lực cho giáo viên và cả học sinh không?

4. Vừa qua hiệu trưởng có tổ chức Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, sau khi xong, hiệu trưởng báo với Ban liên tịch trội chi khoảng 8 triệu đồng và lấy tiền quỹ khác để trả (không thông qua hội đồng sư phạm). Cho hỏi: Hiệu trưởng chi như thế có đúng không? Có dân chủ không?

5. Nhiều năm trước, giáo viên nhập sổ liên lạc điện tử, nhà trường bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 70 000 đống/ tháng. Năm nay, bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 65 000 đống/ tháng (mức thu cao hơn năm trước: nội, ngoại mạng đều 60 000 đồng/ HS) mà không nêu lý do vì sao?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

                Liên đoàn Lao động Huyện Hòa Thành.

                Phòng GD ĐT  Hòa Thành

  Chúng tôi là giáo viên Trường TH Thị Trấn Hòa Thành có một số câu hỏi nhờ quí lãnh đạo trả lời giúp:

1. Ngày 7/12/2018, hiệu trưởng tổ chức 03 cuộc họp trong một buổi: 13 giở 30 phút họp chi bộ; 14 giờ họp hội đồng; họp tổ sau họp hội đồng. Họp như vậy có đúng qui chế không? Trong lúc họp hội đồng (người bán vé số vào trường), hiệu trưởng cho dừng cuộc họp, mua cho giáo viên mỗi người 1 tờ vé số rồi tiếp tục họp. Có phải hiệu trưởng  làm gì cũng được?

2. Chúng tôi cập nhật thông tin, ngày 14/12/2018 bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ có phát biểu trên buổi tọa đàm "Không gây áp lực cho giáo viên: Không tổ chức các hội thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi",..Nhưng hiệu trưởng trường cho đây là những cuộc thi bắt buộc và tổ chức nhiều cuộc thi như: Thi giáo viên giỏi,  giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách giỏi, giáo viên thi viết chữ đẹp,... Bên cạnh, đó tổ chức cho học sinh thi "Kể chuyện sách" "Em làm họa sĩ"; thi Nghi thức (khối 1,2,3); thi Nghi Đội (khối 4,5); các cuộc thi trên mạng (chỉ có trường TH Thị Trấn tổ chức). Học sinh thi thì giáo viên phải rèn luyện, có hôm giáo viên phải tập luyện cho các em cả buổi trưa (thời gian, tinh thần đâu để giáo viên lo chất lượng). Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có phù hợp không ?

3. Đầu năm học, giáo viên thực hiện 34 tiết/tuần (từ tuần 1 đến tuần 8); chiều thứ sáu học 02 tiết.Sang tuần 9 đến nay (tuần 19) cắt 01 tiết còn 33 tiết/tuần . Chiều thứ sáu, học sinh học 01 tiết (HS ngủ dậy 13 giờ 40 phút; 14 giờ ăn xế; chơi đến 14 giờ 55 phút); học sinh vào học đến 15 giờ 30 ra về. Cho hỏi: Hiệu trưởng phân bố thời gian như thế có phù hợp không? Vì sao cắt 1 tiết học để học sinh chơi?. Tổ chức nhiều cuộc thi như thế có gây áp lực cho giáo viên và cả học sinh không?

4. Vừa qua hiệu trưởng có tổ chức Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, sau khi xong, hiệu trưởng báo với Ban liên tịch trội chi khoảng 8 triệu đồng và lấy tiền quỹ khác để trả (không thông qua hội đồng sư phạm). Cho hỏi: Hiệu trưởng chi như thế có đúng không? Có dân chủ không?

5. Nhiều năm trước, giáo viên nhập sổ liên lạc điện tử, nhà trường bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 70 000 đống/ tháng. Năm nay, bồi dưỡng mỗi giáo viên chủ nhiệm 65 000 đống/ tháng (mức thu cao hơn năm trước: nội, ngoại mạng đều 60 000 đồng/ HS) mà không nêu lý do vì sao?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: