(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiêu chuẩn, quy định đánh giá Viên chức, Công chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/12/2018 - 11 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 18/12/2018 - 15 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, người lao động chỉ bị kiểm điểm nhắc nhở rút kinh nghiệm vì vi phạm nội quy cơ quan lần đầu, và trong suốt quá trình làm việc cả năm được đánh giá là tốt, tích cực, có nhiều đóng góp cho cơ quan thì đánh giá xếp loại Viên chức cuối năm có được Hoàn Thành tốt nhiệm hay không?

Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/12/2018 - 10 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá đối với viên chức, đơn vị bạn xem xét, phân tích để có mức phân loại đánh giá theo quy định.

Trân Trọng./.

0276.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiêu chuẩn, quy định đánh giá Viên chức, Công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, người lao động chỉ bị kiểm điểm nhắc nhở rút kinh nghiệm vì vi phạm nội quy cơ quan lần đầu, và trong suốt quá trình làm việc cả năm được đánh giá là tốt, tích cực, có nhiều đóng góp cho cơ quan thì đánh giá xếp loại Viên chức cuối năm có được Hoàn Thành tốt nhiệm hay không?

Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, người lao động chỉ bị kiểm điểm nhắc nhở rút kinh nghiệm vì vi phạm nội quy cơ quan lần đầu, và trong suốt quá trình làm việc cả năm được đánh giá là tốt, tích cực, có nhiều đóng góp cho cơ quan thì đánh giá xếp loại Viên chức cuối năm có được Hoàn Thành tốt nhiệm hay không?

Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: