(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về việc nghỉ Lễ, Tết của người lao động
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/12/2018 - 11 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 18/12/2018 - 15 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi:

Nhà nước quy định như thế nào về việc người lao động đi làm và nghỉ bù trong các dịp Lễ, Tết? Nếu người lao động đi làm trong các ngày Lễ, Tết thì có được nghỉ bù không? Nếu có sắp xếp nghỉ bù tương ứng với số ngày Lễ, Tết đã quy định thì có bị cho là vi phạm luật Viên chức, Công chức hay không? Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người lao động đang làm việc có quyền quy định số ngày nghỉ bù Lễ, Tết và số tiền công của người lao động nếu làm việc trong các ngày Lễ, Tết là bao nhiêu hay không? 

Xin trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 20/12/2018 - 16 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/bà!

Sở Lao động - Thuong binh và Xã hội trả lời Ông/bà như sau:

Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp”.

- Trường hợp lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước hoặc là công chức, viên chức thì ngoài thực hiện theo Điều 115 nêu trên, còn phải chấp hành theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người lao động đang làm việc (nếu là cơ quan nhà nước) có quyền quy định số ngày nghỉ bù Lễ, Tết và số tiền công của người lao động nếu làm việc trong các ngày Lễ, Tết nhưng phải ban hành quy chế, phải theo đúng quy định của nhà nước.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về việc nghỉ Lễ, Tết của người lao động
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi:

Nhà nước quy định như thế nào về việc người lao động đi làm và nghỉ bù trong các dịp Lễ, Tết? Nếu người lao động đi làm trong các ngày Lễ, Tết thì có được nghỉ bù không? Nếu có sắp xếp nghỉ bù tương ứng với số ngày Lễ, Tết đã quy định thì có bị cho là vi phạm luật Viên chức, Công chức hay không? Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người lao động đang làm việc có quyền quy định số ngày nghỉ bù Lễ, Tết và số tiền công của người lao động nếu làm việc trong các ngày Lễ, Tết là bao nhiêu hay không? 

Xin trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi:

Nhà nước quy định như thế nào về việc người lao động đi làm và nghỉ bù trong các dịp Lễ, Tết? Nếu người lao động đi làm trong các ngày Lễ, Tết thì có được nghỉ bù không? Nếu có sắp xếp nghỉ bù tương ứng với số ngày Lễ, Tết đã quy định thì có bị cho là vi phạm luật Viên chức, Công chức hay không? Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người lao động đang làm việc có quyền quy định số ngày nghỉ bù Lễ, Tết và số tiền công của người lao động nếu làm việc trong các ngày Lễ, Tết là bao nhiêu hay không? 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: