(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu_hỏi lần 3
Người hỏi : Nguyễn Thành Danh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/12/2018 - 08 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 18/12/2018 - 15 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu_hỏi lần 2
Người hỏi : Nguyễn Thành Danh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố 1
Ngày hỏi: 05/12/2018 - 09 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 05/12/2018 - 09 Giờ 31 phút
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 13 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 13 Giờ 52 phút
Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu trên cổng hỏi đáp trực tuyến. Công dân đặt câu hỏi thuộc thẩm quyền trả lời của UBND huyện DMC. Nhưng đã quá hạn, mà huyện DMC vẫn chưa trả lời.

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu_hỏi lần 3
 Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu_hỏi lần 2
Người hỏi : Nguyễn Thành Danh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố 1
Ngày hỏi: 05/12/2018 - 09 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 05/12/2018 - 09 Giờ 31 phút
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 13 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 13 Giờ 52 phút
Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu trên cổng hỏi đáp trực tuyến. Công dân đặt câu hỏi thuộc thẩm quyền trả lời của UBND huyện DMC. Nhưng đã quá hạn, mà huyện DMC vẫn chưa trả lời.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: Giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu_hỏi lần 2
Người hỏi : Nguyễn Thành Danh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố 1
Ngày hỏi: 05/12/2018 - 09 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 05/12/2018 - 09 Giờ 31 phút
Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi: HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 13 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 13 Giờ 52 phút
Nội dung câu hỏi:

Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh giám sát tiến độ trả lời của huyện Dương Minh Châu trên cổng hỏi đáp trực tuyến. Công dân đặt câu hỏi thuộc thẩm quyền trả lời của UBND huyện DMC. Nhưng đã quá hạn, mà huyện DMC vẫn chưa trả lời.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: