(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Số liệu thống kê khác thực tế
Người hỏi : Đức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2018 - 08 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nghe một số sở ngành, địa phương phản ánh, số liệu thống kê có sự khác nhau rất xa so thực tế. Nguyên nhân do đâu? giải pháp?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 15 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Cục Thống kê. Để nhận được câu trả lời thoả đáng, đề nghị bạn cho biết sở ngành, địa phương nào phản ánh, và khác ở lĩnh vực, ngành kinh tế cụ thể nào, từ đó Cục Thống kê có căn cứ, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại số liệu tổng hợp, tìm ra nguyên nhân cũng như đề ra giải pháp khắc phục và sớm trả lời bạn.

(Số liệu Thống kê thu thập từ cơ sở (hộ, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, ...) và tính toán, tổng hợp theo đúng Phương án điều tra, hướng dẫn nghiệp vụ từ Tổng cục Thống kê).

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Số liệu thống kê khác thực tế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có nghe một số sở ngành, địa phương phản ánh, số liệu thống kê có sự khác nhau rất xa so thực tế. Nguyên nhân do đâu? giải pháp?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nghe một số sở ngành, địa phương phản ánh, số liệu thống kê có sự khác nhau rất xa so thực tế. Nguyên nhân do đâu? giải pháp?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: