(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hội nông dân xã hoạt động kém
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2018 - 08 Giờ 33 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi chưa rõ địa phương nên Đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa có cơ sở chuyển câu hỏi cho đơn vị chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hội nông dân xã hoạt động kém
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hỏi ngành chức năng: Hội nông dân xã, 2 năm liền đứng chót bảng thi đua cuối năm. Thì cán bộ hội nông dân có bị kỉ luật gì không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hỏi ngành chức năng: Hội nông dân xã, 2 năm liền đứng chót bảng thi đua cuối năm. Thì cán bộ hội nông dân có bị kỉ luật gì không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: