(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hội nông dân xã hoạt động kém
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/11/2018 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi chưa đủ thông tin nên đơn vị luân chuyển không có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hội nông dân xã hoạt động kém
 Nội dung câu hỏi:

Hội nông dân 2-3 năm đứng chót bảng thi đua năm, thì cán bộ hội nông dân có bị luân chuyển, kỉ luật , nhắc nhở?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hội nông dân 2-3 năm đứng chót bảng thi đua năm, thì cán bộ hội nông dân có bị luân chuyển, kỉ luật , nhắc nhở?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: