(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở thêm các lớp lá tại Dương Minh Châu
Người hỏi : Phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/11/2018 - 09 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 23/11/2018 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhu cầu gửi con vào khối lớp lá tại huyện Dương Minh Châu là rất lớn. Bên cạnh Trường mầm non công lập, người dân có nhu cầu gửi con vào tư thục. Trong khi tư thục chưa có khối lá. Đề nghị ngành giáo dục Tây Ninh mở các lớp lá tại cơ sở mầm non tư thục tại huyện Dương Minh Châu.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở thêm các lớp lá tại Dương Minh Châu
 Nội dung câu hỏi:

Nhu cầu gửi con vào khối lớp lá tại huyện Dương Minh Châu là rất lớn. Bên cạnh Trường mầm non công lập, người dân có nhu cầu gửi con vào tư thục. Trong khi tư thục chưa có khối lá. Đề nghị ngành giáo dục Tây Ninh mở các lớp lá tại cơ sở mầm non tư thục tại huyện Dương Minh Châu.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhu cầu gửi con vào khối lớp lá tại huyện Dương Minh Châu là rất lớn. Bên cạnh Trường mầm non công lập, người dân có nhu cầu gửi con vào tư thục. Trong khi tư thục chưa có khối lá. Đề nghị ngành giáo dục Tây Ninh mở các lớp lá tại cơ sở mầm non tư thục tại huyện Dương Minh Châu.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: