(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mức chi tiền tiếp dân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/11/2018 - 07 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 23/11/2018 - 09 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

  kính gửi Sở tài chính Tỉnh Tây Ninh. 

Cho tôi hỏi: theo Nghị QUyết số 14/2018/NQ-HĐND tỉnh Tây NInh thì mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức  được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân cấp huyện là bao nhiêu?

Chân thành cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 28/11/2018 - 09 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Câu hỏi của bạn nêu chưa cụ thể là cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân mà bạn hỏi có được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề hay chưa, do đó Sở Tài chính xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ nội dung quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh:

“a) Các đối tượng được quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng 120.000 đồng/1 ngày/1 người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng 96.000 đồng/1 ngày/1 người.”

Vậy mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức (chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề) được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân cấp huyện là 120.000 đồng/1 ngày/1 người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thì được bồi dưỡng 96.000 đồng/1 ngày/1 người./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mức chi tiền tiếp dân
 Nội dung câu hỏi:

  kính gửi Sở tài chính Tỉnh Tây Ninh. 

Cho tôi hỏi: theo Nghị QUyết số 14/2018/NQ-HĐND tỉnh Tây NInh thì mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức  được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân cấp huyện là bao nhiêu?

Chân thành cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

  kính gửi Sở tài chính Tỉnh Tây Ninh. 

Cho tôi hỏi: theo Nghị QUyết số 14/2018/NQ-HĐND tỉnh Tây NInh thì mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức  được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân cấp huyện là bao nhiêu?

Chân thành cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: