(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi sở gd tỉnh: môn tin học cấp tiểu học
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Hòa Thành
Ngày hỏi: 23/11/2018 - 09 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 23/11/2018 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

chó hỏi sở gd tỉnh:

1. Môn tin học chương trình mới: rất nặng mà 1 tiết có 35p 40p thì nói lý thuyết thôi là khó khăn rồi, vậy thời gian đâu dành cho thực hành, mà lứa tuổi cấp 1 các em phải vừa học vừa thoải mái mà chương trình nặng quá. Mà trong khi các em cần được vừa học và vừa chơi, nhiều trường không có đủ thời gian ứng dụng vào thực hành vì chỉ 1 tiết trên 1 tuần như vậy. Làm cho các em mệt mà không ứng dụng được, 

2. Trong khi chương trình ngày mới cần áp dụng vào thực hành, vậy phòng gd huyện Hòa Thành đi ngược lại lợi ích của việc dạy và học tập của các em? tại sao nhiều huyện , tp của tỉnh thì dạy 2 tiết /1 tuần 

3. Đề nghị sở gd cho các em được học và có thời gian ứng dụng những gì đã học

xin trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/11/2018 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, môn Tin học đang giảng dạy ở cấp tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5) là môn học tự chọn. Tuỳ theo điều kiện của từng trường về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhà trường có thể bố trí dạy học môn Tin học ở mỗi lớp theo phân phối chương trình 1 tiết/tuần hoặc 2 tiết/tuần. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Thành không đủ biên chế giáo viên môn Tin học nên có một số trường tiểu học tổ chức dạy học môn Tin học theo phân phối chương trình 1 tiết/tuần/lớp (toàn huyện hiện có 6 giáo viên giảng dạy môn Tin học tại 16 trường tiểu học/ 125 lớp). Như vậy, đối với những trường tiểu học tổ chức dạy học môn Tin học 1 tiết/tuần/lớp thì vẫn đảm bảo thời gian để học sinh học hết lý thuyết và thực hành những nội dung cơ bản trong bài học.

    Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi sở gd tỉnh: môn tin học cấp tiểu học
 Nội dung câu hỏi:

chó hỏi sở gd tỉnh:

1. Môn tin học chương trình mới: rất nặng mà 1 tiết có 35p 40p thì nói lý thuyết thôi là khó khăn rồi, vậy thời gian đâu dành cho thực hành, mà lứa tuổi cấp 1 các em phải vừa học vừa thoải mái mà chương trình nặng quá. Mà trong khi các em cần được vừa học và vừa chơi, nhiều trường không có đủ thời gian ứng dụng vào thực hành vì chỉ 1 tiết trên 1 tuần như vậy. Làm cho các em mệt mà không ứng dụng được, 

2. Trong khi chương trình ngày mới cần áp dụng vào thực hành, vậy phòng gd huyện Hòa Thành đi ngược lại lợi ích của việc dạy và học tập của các em? tại sao nhiều huyện , tp của tỉnh thì dạy 2 tiết /1 tuần 

3. Đề nghị sở gd cho các em được học và có thời gian ứng dụng những gì đã học

xin trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chó hỏi sở gd tỉnh:

1. Môn tin học chương trình mới: rất nặng mà 1 tiết có 35p 40p thì nói lý thuyết thôi là khó khăn rồi, vậy thời gian đâu dành cho thực hành, mà lứa tuổi cấp 1 các em phải vừa học vừa thoải mái mà chương trình nặng quá. Mà trong khi các em cần được vừa học và vừa chơi, nhiều trường không có đủ thời gian ứng dụng vào thực hành vì chỉ 1 tiết trên 1 tuần như vậy. Làm cho các em mệt mà không ứng dụng được, 

2. Trong khi chương trình ngày mới cần áp dụng vào thực hành, vậy phòng gd huyện Hòa Thành đi ngược lại lợi ích của việc dạy và học tập của các em? tại sao nhiều huyện , tp của tỉnh thì dạy 2 tiết /1 tuần 

3. Đề nghị sở gd cho các em được học và có thời gian ứng dụng những gì đã học

xin trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: