(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Số trả dưới tuổi vị thành niên
Người hỏi : Trần Thị Thảo     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Đồng Khởi
Ngày hỏi: 24/11/2018 - 08 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Trung tâm Giáo dục sức khỏe cho biết tính đến nay, số trả dưới tuổi vị thành niên lập gia đình (toàn tỉnh), có thai, sinh con...

Tình trạng tảo hôn, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản tại Tây Ninh


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Số trả dưới tuổi vị thành niên
 Nội dung câu hỏi:

Trung tâm Giáo dục sức khỏe cho biết tính đến nay, số trả dưới tuổi vị thành niên lập gia đình (toàn tỉnh), có thai, sinh con...

Tình trạng tảo hôn, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản tại Tây Ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trung tâm Giáo dục sức khỏe cho biết tính đến nay, số trả dưới tuổi vị thành niên lập gia đình (toàn tỉnh), có thai, sinh con...

Tình trạng tảo hôn, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản tại Tây Ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: