(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cán bộ làm tiền dân
Người hỏi : công dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/11/2018 - 19 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Địa chính xã Long Vĩnh,huyện Châu Thành là Hiếu làm giấy đất cho dân là bà KHoa nhận hối lộ ba triệu năm trăm nghìn đồng, khi tiếp xúc cử tri dân khiếu nại thì ông Hiếu trả tiền cho bà Khoa. Xin hỏi ông Hiếu có tội hay không, như vậy có xử lý được hay không và xử như thế nào. Việc ông Hiếu làm tiền nhiều người dân ở Long Vĩnh nhưng không thấy xử lý.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 03/12/2018 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1459/UBND ngày 30/11/2018 đề nghị UBND xã  Long Vĩnh xác minh, báo cáo nội dung trên về UBND huyện sau khi có báo cáo của UBND xã, UBND huyện họp bàn giải quyết trả lời kiến nghị quý cử tri./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cán bộ làm tiền dân
 Nội dung câu hỏi:

Địa chính xã Long Vĩnh,huyện Châu Thành là Hiếu làm giấy đất cho dân là bà KHoa nhận hối lộ ba triệu năm trăm nghìn đồng, khi tiếp xúc cử tri dân khiếu nại thì ông Hiếu trả tiền cho bà Khoa. Xin hỏi ông Hiếu có tội hay không, như vậy có xử lý được hay không và xử như thế nào. Việc ông Hiếu làm tiền nhiều người dân ở Long Vĩnh nhưng không thấy xử lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Địa chính xã Long Vĩnh,huyện Châu Thành là Hiếu làm giấy đất cho dân là bà KHoa nhận hối lộ ba triệu năm trăm nghìn đồng, khi tiếp xúc cử tri dân khiếu nại thì ông Hiếu trả tiền cho bà Khoa. Xin hỏi ông Hiếu có tội hay không, như vậy có xử lý được hay không và xử như thế nào. Việc ông Hiếu làm tiền nhiều người dân ở Long Vĩnh nhưng không thấy xử lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: