(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cán bộ điều phối câu hỏi
Người hỏi : Thúy Nga     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2018 - 08 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 25 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến được thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cán bộ điều phối câu hỏi
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi Cán bộ điều phối câu hỏi tại Cổng hỏi đáp trực tuyến là người ở đâu? tên gì? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi Cán bộ điều phối câu hỏi tại Cổng hỏi đáp trực tuyến là người ở đâu? tên gì? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: