(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khai bảo website với nhà nước
Người hỏi : Baove     Số điện thoại: 0978607534     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/04/2014 - 16 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 29/04/2014 - 16 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi tôi muốn lập một webite có phải khai bảo với cơ quan nhà nước không và khi khai bảo thì sẽ như thế nào thủ tục ra sao?

Hiện tại website của tôi http://baoveplus.com


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 09/05/2014 - 16 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trả lời câu hỏi như sau:

          Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013.

Theo khoản 4, Điều 23 của Nghị định 72 quy định Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Hiện tại, website của bạn với tên miền baveplus.com chứa đựng nội dung tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, do đó bạn cần liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương để được hướng dẫn đăng ký thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.    


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khai bảo website với nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

Khi tôi muốn lập một webite có phải khai bảo với cơ quan nhà nước không và khi khai bảo thì sẽ như thế nào thủ tục ra sao?

Hiện tại website của tôi http://baoveplus.com

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi tôi muốn lập một webite có phải khai bảo với cơ quan nhà nước không và khi khai bảo thì sẽ như thế nào thủ tục ra sao?

Hiện tại website của tôi http://baoveplus.com

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: