(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đài phát thanh truyền hình tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: traitimmauxanhla@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2014 - 16 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 29/04/2014 - 14 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi gắng chảo truyền hình cáp không hiểu sao đài nào tôi cũng bắt được cả chỉ có đài Tây Ninh là tôi không bắt được tại sao người dân Tây Ninh mà lại không bắt được đài Tây Ninh để nghe đài truyền hình Tây Ninh thật là vô lý đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để người dân bắt được đài Tây Ninh  khi gắn chảo. Trả lời cụ thể là thời gian nào người dân bắt được đài Tây Ninh. Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 16/05/2014 - 16 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đài phát thanh - truyền hình Tây Ninh xin trả lời như sau:

Hiện nay, đài PT-TH Tây Ninh chưa được phát sóng qua vệ tinh Vinasat, do đó nếu gia đình gắn chảo thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh thì không thu được tín hiệu truyền hình của Đài.

Đài PT-TH Tây Ninh đã xây dựng Đề án phát sóng chương trình truyền hình qua vệ tinh Vinasat được sở Thông tin & Truyền thông thẩm định và hồ sơ đã được trình UBND tỉnh cho ý kiến, phê duyệt và sẽ sớm được thực hiện.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đài phát thanh truyền hình tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi gắng chảo truyền hình cáp không hiểu sao đài nào tôi cũng bắt được cả chỉ có đài Tây Ninh là tôi không bắt được tại sao người dân Tây Ninh mà lại không bắt được đài Tây Ninh để nghe đài truyền hình Tây Ninh thật là vô lý đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để người dân bắt được đài Tây Ninh  khi gắn chảo. Trả lời cụ thể là thời gian nào người dân bắt được đài Tây Ninh. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi gắng chảo truyền hình cáp không hiểu sao đài nào tôi cũng bắt được cả chỉ có đài Tây Ninh là tôi không bắt được tại sao người dân Tây Ninh mà lại không bắt được đài Tây Ninh để nghe đài truyền hình Tây Ninh thật là vô lý đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để người dân bắt được đài Tây Ninh  khi gắn chảo. Trả lời cụ thể là thời gian nào người dân bắt được đài Tây Ninh. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: