(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi Trường chính trị
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: A@Tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/04/2014 - 16 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 29/04/2014 - 13 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi. Qua tham khảo trên wb site của các trường chính trị các tỉnh cụ thể là trường cán bộ TPHCM.....  có các lớp chiêu sinh về việc xác định trình độ lý luật chính trị tương đương trung cấp có nghĩa là những người nào đã học đại học cùng ngành và phù hợp với ngành hay những môn đã được học ở môi trường đại học trùng với trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ được miễn học các môn đó và học lớp này để xác nhận trình độ lý luận chính trị Trung cấp. Nhưng sao tôi không thấy Trường chính trị tỉnh Tây Ninh có lớp này không lẽ cùng một cơ quan là trường chính trị mà các tỉnh thành khác có mà Tây Ninh lại không học hỏi kinh nghiệm để mở lớp đào tạo để trách được trường hợp đào tạo lại trùng lấp những kiến thức đã học ở môi trường đại học giờ phải học lại ở chương trình Trung cấp lý luận chính trị, như vậy tôi thấy quá lãnh phí thời gian và công sức của người đi hoc, rất mong cơ quan chức năng nghiên cứu để áp dụng tại Tây Ninh. Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 29/04/2014 - 14 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn anh/ chị đã quan tâm và gửi ý kiến đến Kênh hỏi đáp trực tuyến. Chúng tôi sẽ gửi góp ý của anh/ chị đến Trường chính trị tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi Trường chính trị
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi. Qua tham khảo trên wb site của các trường chính trị các tỉnh cụ thể là trường cán bộ TPHCM.....  có các lớp chiêu sinh về việc xác định trình độ lý luật chính trị tương đương trung cấp có nghĩa là những người nào đã học đại học cùng ngành và phù hợp với ngành hay những môn đã được học ở môi trường đại học trùng với trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ được miễn học các môn đó và học lớp này để xác nhận trình độ lý luận chính trị Trung cấp. Nhưng sao tôi không thấy Trường chính trị tỉnh Tây Ninh có lớp này không lẽ cùng một cơ quan là trường chính trị mà các tỉnh thành khác có mà Tây Ninh lại không học hỏi kinh nghiệm để mở lớp đào tạo để trách được trường hợp đào tạo lại trùng lấp những kiến thức đã học ở môi trường đại học giờ phải học lại ở chương trình Trung cấp lý luận chính trị, như vậy tôi thấy quá lãnh phí thời gian và công sức của người đi hoc, rất mong cơ quan chức năng nghiên cứu để áp dụng tại Tây Ninh. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi. Qua tham khảo trên wb site của các trường chính trị các tỉnh cụ thể là trường cán bộ TPHCM.....  có các lớp chiêu sinh về việc xác định trình độ lý luật chính trị tương đương trung cấp có nghĩa là những người nào đã học đại học cùng ngành và phù hợp với ngành hay những môn đã được học ở môi trường đại học trùng với trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị sẽ được miễn học các môn đó và học lớp này để xác nhận trình độ lý luận chính trị Trung cấp. Nhưng sao tôi không thấy Trường chính trị tỉnh Tây Ninh có lớp này không lẽ cùng một cơ quan là trường chính trị mà các tỉnh thành khác có mà Tây Ninh lại không học hỏi kinh nghiệm để mở lớp đào tạo để trách được trường hợp đào tạo lại trùng lấp những kiến thức đã học ở môi trường đại học giờ phải học lại ở chương trình Trung cấp lý luận chính trị, như vậy tôi thấy quá lãnh phí thời gian và công sức của người đi hoc, rất mong cơ quan chức năng nghiên cứu để áp dụng tại Tây Ninh. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: