(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: trai************@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2014 - 10 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 24/04/2014 - 11 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Về việc thi chuyên viên chính.Hiện đang là công chức trên 3 chấm trình độ của tôi là Thạc sĩ hành chính theo tôi tìm hiểu căn cứ Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV thì những người có trình độ Thạc sĩ Hành chính sẽ được miễn học các lớp lên chuyên viên, lên chuyên viên chính như vậy nếu trong thời gian tới tôi đủ các điều kiện khác tôi có thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan cho đi thi tôi có đăng ký thi mà khỏi cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính của Hoc viện hành chính quốc gia nữa hay không và hiện nay Thông tư này được thực hiện như thế nào tại Tây Ninh?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/04/2014 - 08 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ khoản 2, Điều 5, Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 có quy định “Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính”

Do đó bạn có bằng Thạc sĩ quản lý hành chính công thì có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

- Để được tham gia kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngoài các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn còn phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của đơn vị  và phải được cơ quản quản lý có văn bản cử đi thi.

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ, có hiệu đang có hiệu lực thực hiện, tỉnh Tây Ninh thực hiện theo đúng quy định.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Về việc thi chuyên viên chính.Hiện đang là công chức trên 3 chấm trình độ của tôi là Thạc sĩ hành chính theo tôi tìm hiểu căn cứ Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV thì những người có trình độ Thạc sĩ Hành chính sẽ được miễn học các lớp lên chuyên viên, lên chuyên viên chính như vậy nếu trong thời gian tới tôi đủ các điều kiện khác tôi có thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan cho đi thi tôi có đăng ký thi mà khỏi cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính của Hoc viện hành chính quốc gia nữa hay không và hiện nay Thông tư này được thực hiện như thế nào tại Tây Ninh?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi Về việc thi chuyên viên chính.Hiện đang là công chức trên 3 chấm trình độ của tôi là Thạc sĩ hành chính theo tôi tìm hiểu căn cứ Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV thì những người có trình độ Thạc sĩ Hành chính sẽ được miễn học các lớp lên chuyên viên, lên chuyên viên chính như vậy nếu trong thời gian tới tôi đủ các điều kiện khác tôi có thi nâng ngạch lên chuyên viên chính cơ quan cho đi thi tôi có đăng ký thi mà khỏi cần phải học chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính của Hoc viện hành chính quốc gia nữa hay không và hiện nay Thông tư này được thực hiện như thế nào tại Tây Ninh?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: