(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào xóa quy hoạch treo ở Phường 4.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại:      Email: phuongnamtayninh578@yahoo.com     Địa chỉ: 107, Lộ Chánh Môn A, khu phố 3, phường 4,Tp.TN.
Ngày hỏi: 22/04/2014 - 15 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 22/04/2014 - 16 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo các câu hỏi trước: khu vực khu phố 3, phường 4, Tp.Tây Ninh đã qui hoạch treo hơn mười năm rồi, không thấy  thông báo xóa qui hoạch treo. Cho hỏi: khi nào khu vực này được thông báo rõ ràng để dân nhờ, còn qui hoạch hay xóa qui hoạch treo?. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 15/05/2014 - 14 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB, ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Phường IV thị xã Tây Ninh; trên địa bàn phường IV có rất nhiều dự án quy hoạch, việc ông cho rằng các dự án chưa thực hiện là quy hoạch treo là chưa chính xác, vì quy hoạch mang tính định hướng và dự báo dài hạn, nên quá trình thực hiện có thể một số dự án không còn phù hợp và không còn khả thi nên gọi là dự án treo (không phải quy hoạch treo); theo quy định thì sau 3 – 5 năm phải rà soát điều chỉnh.
     Khu vực phường IV, UBND Thành phố đã đề nghị Tỉnh cho chủ trương và cấp kinh phí để Thành phố rà soát điều chỉnh từ đầu năm 2013, tuy nhiên do Tỉnh và Thành phố phải tập trung thực hiện một số quy hoạch để thành lập 2 phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh và thành phố Tây Ninh năm 2014, đến nay vẫn chưa có đủ kinh phí thanh toán lập các quy hoạch trên, nên Tỉnh tạm ngưng chưa cho thực hiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch khu vực Phường 1, 2, 3 và IV trong năm 2014, khi nào có chủ trương của Tỉnh, UBND Thành phố sẽ thông báo cho nhân dân Thành phố và Phường IV biết.

     Câu hỏi trên của ông UBND Thành phố đã trả lời cho Ông biết vào tháng 9 năm 2013. Tuy nhiên UBND Thành phố sẽ trả lời lại cho ông rõ về vấn đề này:

     Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB, ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Phường IV thị xã Tây Ninh; thì việc Ông phản ánh quy hoạch này đến nay đã 10 năm là đúng:
Quy hoạch khu vực trên là các trường học Mầm non, tiểu học và trung học; quy hoạch công viên, đường giao thông…. Như đã nói ở trên khi nào có chủ trương của Tỉnh, UBND Thành phố sẽ thông báo cho nhân dân Thành phố và Phường IV biết. Khi tổ chức điều chỉnh sẽ rà soát các dự án nào bất hợp lý không khả thi thì xóa bỏ; những dự án nào cần phải để lại phục vụ cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh thì vẫn phải giữ lại. Khi rà soát điều chỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai để nhân dân góp ý.

     Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào xóa quy hoạch treo ở Phường 4.
 Nội dung câu hỏi:

Theo các câu hỏi trước: khu vực khu phố 3, phường 4, Tp.Tây Ninh đã qui hoạch treo hơn mười năm rồi, không thấy  thông báo xóa qui hoạch treo. Cho hỏi: khi nào khu vực này được thông báo rõ ràng để dân nhờ, còn qui hoạch hay xóa qui hoạch treo?. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo các câu hỏi trước: khu vực khu phố 3, phường 4, Tp.Tây Ninh đã qui hoạch treo hơn mười năm rồi, không thấy  thông báo xóa qui hoạch treo. Cho hỏi: khi nào khu vực này được thông báo rõ ràng để dân nhờ, còn qui hoạch hay xóa qui hoạch treo?. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: