(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký website
Người hỏi : Tran Sa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tay Ninh
Ngày hỏi: 18/04/2014 - 10 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 18/04/2014 - 11 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cá nhân, có làm website về lĩnh vực bán xe tải suzuki swift . Không biết tôi có phải đăng ký giấy phép hoạt động website không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 21/04/2014 - 07 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trả lời câu hỏi như sau:

          Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013. Theo quy định tại Nghị định này, chỉ Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp mới được cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

           Nếu trang thông tin điện tử của bạn chỉ cung cấp các thông tin mang tính chất cá nhân, không có nội dung tổng hợp thì không cần phải xin cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, thông tin trên website của bạn phải chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những nội dung mà mình đã đăng.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký website
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là cá nhân, có làm website về lĩnh vực bán xe tải suzuki swift . Không biết tôi có phải đăng ký giấy phép hoạt động website không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là cá nhân, có làm website về lĩnh vực bán xe tải suzuki swift . Không biết tôi có phải đăng ký giấy phép hoạt động website không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: