(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng lương trước hạn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0985229923     Email: bakhiamiendong@gmail.com     Địa chỉ: Sóc Lào, Đôn Thuận, Trảng Bàng
Ngày hỏi: 17/04/2014 - 07 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 17/04/2014 - 08 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 24/04/2014 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Việc xét nâng lương trước thời hạn thực hiện theo Thông tư 08/20130TT - BNV của Bộ Nội vụ 

2. Chủ tịch UBND huyện là người có thẩm quyền ban hành quyết định nâng lương trước thời hạn trên cơ sở chọn, xét của Hội đồng nân lương trước thời hạn huyện Trảng Bàng mà phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Hàng năm vào quý I, cơ quan đơn vị, xã, thị trấn căn cứ vào quy định pháp luật, tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu về nâng lương trước thời hạn để họp xét và gửi hồ sơ nâng lương trước thời hạn về phòng Nội vụ huyện để tổng hợp trình trước Hội đồng xem xét, quyết định đối với từng trường hợp được xét nâng lương trươc thời hạn trong năm đó.

Đối với trường họp của bạn, do chưa cung cấp đầy đủ các thông tin như về quy trình, thành tích đạt được của cá nhân, chỉ tiêu của đơn vị được phép đề nghị nâng lương trước thời hạn nên không thể trả lời chính xác. Đề nghị bạn báo cao trực tiếp Chủ tịch UBND xã để có văn bản đề nghị phòng Nội vụ huyên, UBND huyện trả lời chính thức thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng lương trước hạn
 Nội dung câu hỏi:

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

Xin cán bộ cho tôi được hỏi:

Tôi là công chức xã, lương hiện hưởng bật 3/9(chuyên viên) hệ số 3.0, thời gian tính nâng bật lương là tháng 5/2011-5/2014. từ năm 2010, 2011,2012,2013 tôi đều đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua, không vi phạm kỷ luật. Năm 2013 tôi có đề nghị cơ quan và Phòng nội vụ huyện xem xét nậng lương trước hạn nhưng tôi không được xem xét giải quyết, nay tôi tiếp tục đề nghị thì được trả lời đã trể hạn nên không được xét nâng lương trước hạn. vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được xét nâng lương trước hạn không, thời gian nào được xét, do cơ quan nào xét và thủ tục ra sao. Nếu tháng 5/2014 tôi được xét nâng lương theo kỳ hạn thì thành tích trên có còn được tính không và giải quyết như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: