(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ hậu sản
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/04/2014 - 16 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 15/04/2014 - 16 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

cho hỏi chế độ thai sản đối với người sinh con ra nhưng trẻ chết  sau sinh vài giờ như thế nào.có được nghiĩ 6 tháng hay không và tiền bảo hiểm có được nhận hay không ạ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 18/04/2014 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

           Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chết thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ như sau:

          - Con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con;

          - Con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết.

          Thời gian nghỉ việc quy định tại khoản này không vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại Điểm 1, Điều 157 Bộ luật lao động ( kể từ ngày 01/5/2015,  lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng).

          Trường hợp của bạn, sau khi sinh vài giờ con bị chết, bạn được nghỉ hưởng chế độ BHXH 90 ngày tính từ ngày sinh con.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ hậu sản
 Nội dung câu hỏi:

cho hỏi chế độ thai sản đối với người sinh con ra nhưng trẻ chết  sau sinh vài giờ như thế nào.có được nghiĩ 6 tháng hay không và tiền bảo hiểm có được nhận hay không ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho hỏi chế độ thai sản đối với người sinh con ra nhưng trẻ chết  sau sinh vài giờ như thế nào.có được nghiĩ 6 tháng hay không và tiền bảo hiểm có được nhận hay không ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: