(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả lời về Giấy chứng nhận
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: A@Tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/04/2014 - 10 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 16/04/2014 - 10 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn quý cơ quan UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi có một số thắc mắc trong câu trả lời của UBND huyện Bến Cầu như sau:

1- Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.

a. Theo quy định Quyết định số 1151/QĐ-UBND thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo nhưng cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô (không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Như vậy là cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu người dân nộp sổ hộ khẩu, CMND ngoài quy đinh? và đặt thêm giấy tờ ngoài quy định nêu trên hay sao?, bởi vì quy định không có mà yêu cầu nộp như vậy cho tôi hỏi theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND trong đó quy định việc thực hiện TTHC có quy định cụ thể Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người dân nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính. Như vậy quy định này là như thế nào tôi cần câu trả lời cụ thể?

b. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ câu trả lời này tôi không hiểu,vì  bây giờ trình độ dân trí rất cao…với lại chỉ nộp hồ sơ, viết đơn …mà người dân k làm được hay sao phải nhờ cán bộ làm……?Đặc biệt hiện nay đang áp dụng cơ chế một cửa một cửa liên thông không lẽ quy trình này không thực hiện hay sao?

c. Chỉ có bao nhiêu diện tích liền kề ngang 15m, dài 40 m mà cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy có hợp lý hay không có gây phiền hà cho người dân quá không? Tại sao không cấp 1 giấy rồi thể hiện 2 nội dung phần một là đất thổ cư, phần 2 là đất trồng cây lâu năm, or đất nông nghiệp…….cho người dân bớt khổ

d. thời hạn cấp giấy theo quy định là 30 ngày mà để gần 1 năm nêu tôi cung cấp đầy đủ thông tin thì cán bộ đó bị xử lý như thế nào, không phải là 1 hồ sơ của tôi mà 4 5 hồ sơ điều như vậy.

Rất mong cơ quan trả lời sớm nhất.Trân trọng cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 26/04/2014 - 14 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ các quy định của Pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có ý kiến trả lời như sau:

1- Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, trong toàn bộ thủ tục về đất đai đòi hỏi phải có thông tin về người sử dụng đất như: Họ tên chủ sử dụng đất, chứng minh nhân dân số, cấp ngày, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng).

Nếu người dân tự làm hồ sơ về thủ tục đất đai thì phải điền đầy đủ thông tin về người sử dụng đất sau đó nộp tại bộ phận 1 cửa của UBND xã, thị trấn nơi có đất. Khi cán bộ xã, thị trấn nơi có đất tiếp nhận hồ sơ , kiểm tra trình tự thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ, yêu cầu người dân xuất trình bản chính giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để đối chiếu hồ sơ. Nếu hồ sơ đãm bảo đúng trình thủ tục và tính pháp lý thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn cho người dân. Nếu hồ sơ chưa đãm bảo đúng quy trình, thủ tục thì hướng dẫn người dân làm lại hồ sơ đúng theo quy định.

Nếu người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được thì cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.Việc này hoàn toàn hợp lý.

 

Ông có phần đất ngang 15 m , dày 40 m nếu phần đất của ông thể hiện trên bản đồ 02 thửa mà 01 trong 02 thửa đó có đất ở thì sẽ được cấp 02 giấy CNQSDĐ.   ( bởi vì đất ở không cấp cùng 01 giấy CNQSDĐ với loại đất nông nghiệp được). Việc này được quy định tại  Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất” và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó

3.Về thời gian giải quyết theo quy định tại Khoản 01, Điều 12 Nghị định số: 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 thời gian không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp  giấy CNQSDĐ lần đầu. Được cụ thể hóa tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số: 16/2011/TT-BTNMT. Quy định:

Thời gian thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn là 10 ngày không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra (thời gian công khai kết quả thẩm tra 15 ngày)

Thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký QSDĐ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Thời gian thực hiện tại các cơ quan quản lý nhà nước không quá 05 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ của UBND cấp huyện là không quá 03 ngày làm việc.

Từ những căn cứ nêu trên  nếu ông đã nộp hồ sơ  hợp lệ tại UBND xã Long Chữ tính đến nay gần 01 năm nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ là vi phạm về thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật.Mong ông cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể để UBND huyện xem xét nếu cán bộ nào vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ UBND huyện sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu trả lời một số nội dung thắc mắc khiếu nại của ông Dương .

Chúng tôi rất mong nhận được phản ảnh, đóng góp ý kiến để đơn vị sửa chữa, rút kinh nghiệm nhằm chấn chỉnh những sai sót lề lối làm việc và tích cực nghiên cứu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn theo phương châm nhiêt tình- hiệu quả- công khai- nhanh chóng ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả lời về Giấy chứng nhận
 Nội dung câu hỏi:

Đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn quý cơ quan UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi có một số thắc mắc trong câu trả lời của UBND huyện Bến Cầu như sau:

1- Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.

a. Theo quy định Quyết định số 1151/QĐ-UBND thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo nhưng cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô (không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Như vậy là cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu người dân nộp sổ hộ khẩu, CMND ngoài quy đinh? và đặt thêm giấy tờ ngoài quy định nêu trên hay sao?, bởi vì quy định không có mà yêu cầu nộp như vậy cho tôi hỏi theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND trong đó quy định việc thực hiện TTHC có quy định cụ thể Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người dân nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính. Như vậy quy định này là như thế nào tôi cần câu trả lời cụ thể?

b. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ câu trả lời này tôi không hiểu,vì  bây giờ trình độ dân trí rất cao…với lại chỉ nộp hồ sơ, viết đơn …mà người dân k làm được hay sao phải nhờ cán bộ làm……?Đặc biệt hiện nay đang áp dụng cơ chế một cửa một cửa liên thông không lẽ quy trình này không thực hiện hay sao?

c. Chỉ có bao nhiêu diện tích liền kề ngang 15m, dài 40 m mà cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy có hợp lý hay không có gây phiền hà cho người dân quá không? Tại sao không cấp 1 giấy rồi thể hiện 2 nội dung phần một là đất thổ cư, phần 2 là đất trồng cây lâu năm, or đất nông nghiệp…….cho người dân bớt khổ

d. thời hạn cấp giấy theo quy định là 30 ngày mà để gần 1 năm nêu tôi cung cấp đầy đủ thông tin thì cán bộ đó bị xử lý như thế nào, không phải là 1 hồ sơ của tôi mà 4 5 hồ sơ điều như vậy.

Rất mong cơ quan trả lời sớm nhất.Trân trọng cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn quý cơ quan UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi có một số thắc mắc trong câu trả lời của UBND huyện Bến Cầu như sau:

1- Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.

a. Theo quy định Quyết định số 1151/QĐ-UBND thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo nhưng cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô (không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Như vậy là cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu người dân nộp sổ hộ khẩu, CMND ngoài quy đinh? và đặt thêm giấy tờ ngoài quy định nêu trên hay sao?, bởi vì quy định không có mà yêu cầu nộp như vậy cho tôi hỏi theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND trong đó quy định việc thực hiện TTHC có quy định cụ thể Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người dân nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính. Như vậy quy định này là như thế nào tôi cần câu trả lời cụ thể?

b. Tuy nhiên, đa phần người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được mà thường là do cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ câu trả lời này tôi không hiểu,vì  bây giờ trình độ dân trí rất cao…với lại chỉ nộp hồ sơ, viết đơn …mà người dân k làm được hay sao phải nhờ cán bộ làm……?Đặc biệt hiện nay đang áp dụng cơ chế một cửa một cửa liên thông không lẽ quy trình này không thực hiện hay sao?

c. Chỉ có bao nhiêu diện tích liền kề ngang 15m, dài 40 m mà cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy có hợp lý hay không có gây phiền hà cho người dân quá không? Tại sao không cấp 1 giấy rồi thể hiện 2 nội dung phần một là đất thổ cư, phần 2 là đất trồng cây lâu năm, or đất nông nghiệp…….cho người dân bớt khổ

d. thời hạn cấp giấy theo quy định là 30 ngày mà để gần 1 năm nêu tôi cung cấp đầy đủ thông tin thì cán bộ đó bị xử lý như thế nào, không phải là 1 hồ sơ của tôi mà 4 5 hồ sơ điều như vậy.

Rất mong cơ quan trả lời sớm nhất.Trân trọng cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: