(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đóng bảo hiểm
Người hỏi : Pham Hang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tay Ninh
Ngày hỏi: 21/04/2014 - 11 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 21/04/2014 - 14 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Công ty Tôi chuyên bán xe tai kia, có 8 nhân viên. Công ty Tôi có thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 23/04/2014 - 18 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

         Căn cứ Điều 2 và Điều 3, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn  một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định  người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

        - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

          - Người sử dụng lao động có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

          Như vậy nếu Công ty bạn đã ký hợp đồng lao động đối với 8 nhân viên trên theo hình thức không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đóng bảo hiểm
 Nội dung câu hỏi:

Công ty Tôi chuyên bán xe tai kia, có 8 nhân viên. Công ty Tôi có thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công ty Tôi chuyên bán xe tai kia, có 8 nhân viên. Công ty Tôi có thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: