(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND. Thành Phố chậm trả lời người dân, ai giám sát.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại:      Email: phuongnamtayninh578@yahoo.com     Địa chỉ: 107, Lộ Chánh Môn A, khu phố 3, phường 4,Tp.TN.
Ngày hỏi: 21/04/2014 - 21 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 22/04/2014 - 16 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Qua thống kê 451 câu hỏi trực tuyến đã trả lời. Có các câu phản hồi chậm trả lời người"câu 51, câu 115, câu 182" khoảng cách đều nhau, và nhận câu trả lời từ UBND Thành Phố giống nhau, rập khuôn, nói cho có: "Trước tiên, UBND thành phố Tây Ninh gửi lời xin lỗi đến người dân đã quan tâm gửi thắc mắc đến UBND Thành phố nhưng UBND Thành phố đã trả lời chậm trễ. UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có câu trả lời trong thời gian tới để đáp ứng kịp thời thông tin mà người dân quan tâm. Hiện nay theo chủ trương của UBND Thành phố thì câu trả lời sẽ được phản hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày UBND Thành phố nhận được câu hỏi của người dân gửi đến thông qua kênh "Hỏi đáp trực tuyến"". Thiếp nghĩ, chờ qua ngày 1/7/2014 mới áp dụng câu nói trên. Hỏi:

1. Lộ trình theo dõi, giám sát trả lời câu hỏi trực tuyến thuộc cơ quan nào?. Có hình thức chế tài nào về sự trả lời chậm trễ đến những câu hỏi của người dân hay không?.Xin cam on !.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 23/04/2014 - 15 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kênh hỏi đáp trực tuyến trả lời câu hỏi của anh như sau:

Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 596/UBND-KTTC ban hành ngày 29/3/2013, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Tây Ninh có trách nhiệm luân chuyển câu hỏi tới các đơn vị trả lời, hàng tháng thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của kênh hỏi đáp tới chủ tịch UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Hàng tháng, Trung tâm đều tổng hợp số liệu kết quả hoạt động của kênh hỏi đáp trực tuyến, trong đó có phần thống kê các đơn vị trễ hạn trả lời câu hỏi và gửi đến các đơn vị này để thông báo, đồng thời đề nghị quan tâm trả lời câu hỏi.

Hiện tại, Trung tâm đang tham mưu UBND tỉnh một số vấn đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh hỏi đáp trực tuyến trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng chế tài xử lý đối với các trường hợp trả lời trễ câu hỏi.

Kênh hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh đang trong quá trình hoàn thiện nên còn những hạn chế, rất mong nhận được sự thông cảm và quan tâm đóng góp ý kiến của các cá nhân và tổ chức.

Trân trọng Cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND. Thành Phố chậm trả lời người dân, ai giám sát.
 Nội dung câu hỏi:

Qua thống kê 451 câu hỏi trực tuyến đã trả lời. Có các câu phản hồi chậm trả lời người"câu 51, câu 115, câu 182" khoảng cách đều nhau, và nhận câu trả lời từ UBND Thành Phố giống nhau, rập khuôn, nói cho có: "Trước tiên, UBND thành phố Tây Ninh gửi lời xin lỗi đến người dân đã quan tâm gửi thắc mắc đến UBND Thành phố nhưng UBND Thành phố đã trả lời chậm trễ. UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có câu trả lời trong thời gian tới để đáp ứng kịp thời thông tin mà người dân quan tâm. Hiện nay theo chủ trương của UBND Thành phố thì câu trả lời sẽ được phản hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày UBND Thành phố nhận được câu hỏi của người dân gửi đến thông qua kênh "Hỏi đáp trực tuyến"". Thiếp nghĩ, chờ qua ngày 1/7/2014 mới áp dụng câu nói trên. Hỏi:

1. Lộ trình theo dõi, giám sát trả lời câu hỏi trực tuyến thuộc cơ quan nào?. Có hình thức chế tài nào về sự trả lời chậm trễ đến những câu hỏi của người dân hay không?.Xin cam on !.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qua thống kê 451 câu hỏi trực tuyến đã trả lời. Có các câu phản hồi chậm trả lời người"câu 51, câu 115, câu 182" khoảng cách đều nhau, và nhận câu trả lời từ UBND Thành Phố giống nhau, rập khuôn, nói cho có: "Trước tiên, UBND thành phố Tây Ninh gửi lời xin lỗi đến người dân đã quan tâm gửi thắc mắc đến UBND Thành phố nhưng UBND Thành phố đã trả lời chậm trễ. UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có câu trả lời trong thời gian tới để đáp ứng kịp thời thông tin mà người dân quan tâm. Hiện nay theo chủ trương của UBND Thành phố thì câu trả lời sẽ được phản hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày UBND Thành phố nhận được câu hỏi của người dân gửi đến thông qua kênh "Hỏi đáp trực tuyến"". Thiếp nghĩ, chờ qua ngày 1/7/2014 mới áp dụng câu nói trên. Hỏi:

1. Lộ trình theo dõi, giám sát trả lời câu hỏi trực tuyến thuộc cơ quan nào?. Có hình thức chế tài nào về sự trả lời chậm trễ đến những câu hỏi của người dân hay không?.Xin cam on !.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: