(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp CT 135
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0977682992     Email: nghialypham79@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Tân Đông 1 xã Tân Lập - Tân Biên
Ngày hỏi: 22/04/2014 - 16 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 23/04/2014 - 07 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Em đang là giáo viên công tác tại xã Tân Lập huyện Tân Biên . Theo QĐ số 2405/ QĐ- TTg ngày 10/12/2013 của Thủ Tướng chính phủ thì xã Tân Lập được Chính phủ phê duyệt vào các xã biên giới của chương trình 135 giai đoạn 2 : 2014-2015 . Vậy giáo viên công tác tại xã Tân Lập có được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi hay không ? Nếu có thì khi nào chúng em mới được hưởng . Xin trân trong cám ơn câu trả lời của các cấp .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 12/06/2014 - 16 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 chao anh (chi)

UBND huyện Tân Biên nhận được nội dung thắc mắc của anh (chị) liên quan đến việc hưởng phụ cấp ưu đãi ở vùng đặc biệt khó khăn đối với xã Tân Lập, huyện Tân biên, tỉnh Tây Ninh. UBND huyện trả lời như sau:

Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, xã Tân Lập là 01 trong 03 xã của huyện Tân Biên có trong danh sách được phê duyệt tại quyết định nêu trên. Tuy nhiên, việc CBCC, viên chức công tác trên địa bàn xã Tân Lập có được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% hay không, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, UBND huyện sẽ sớm triển khai thực hiện khi văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp CT 135
 Nội dung câu hỏi:

Em đang là giáo viên công tác tại xã Tân Lập huyện Tân Biên . Theo QĐ số 2405/ QĐ- TTg ngày 10/12/2013 của Thủ Tướng chính phủ thì xã Tân Lập được Chính phủ phê duyệt vào các xã biên giới của chương trình 135 giai đoạn 2 : 2014-2015 . Vậy giáo viên công tác tại xã Tân Lập có được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi hay không ? Nếu có thì khi nào chúng em mới được hưởng . Xin trân trong cám ơn câu trả lời của các cấp .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em đang là giáo viên công tác tại xã Tân Lập huyện Tân Biên . Theo QĐ số 2405/ QĐ- TTg ngày 10/12/2013 của Thủ Tướng chính phủ thì xã Tân Lập được Chính phủ phê duyệt vào các xã biên giới của chương trình 135 giai đoạn 2 : 2014-2015 . Vậy giáo viên công tác tại xã Tân Lập có được hưởng 70% phụ cấp ưu đãi hay không ? Nếu có thì khi nào chúng em mới được hưởng . Xin trân trong cám ơn câu trả lời của các cấp .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: