(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về khu du lịch của huyện
Người hỏi : Vũ Thanh Liêm     Số điện thoại: 0989870543     Email: liemvu777@gmail.com     Địa chỉ: Hải Dương
Ngày hỏi: 23/04/2014 - 21 Giờ 38 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị anh/ chị trình bày rõ hơn nội dung câu hỏi.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về khu du lịch của huyện
 Nội dung câu hỏi:

Sắp tới đây tôi cùng 1 đoàn gồm 10 người sẽ ghé thăm huyện. Tôi muốn biết sơ qua về khu du lịch của huyện: địa chỉ, dịch vụ.... Mong hồi âm!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sắp tới đây tôi cùng 1 đoàn gồm 10 người sẽ ghé thăm huyện. Tôi muốn biết sơ qua về khu du lịch của huyện: địa chỉ, dịch vụ.... Mong hồi âm!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: