(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi Sở Nội vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: A@Tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2014 - 09 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 24/04/2014 - 11 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi được hỏi:

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/04/2014 - 09 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo hướng dẫn 227/HDLS-NV-TC, ngày 11/12/2012 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính thực hiện Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài (gọi tắt là Quyết định số 37 của tỉnh). Tại Khoản 2 Mục 3 có nêu rõ  “Dự nguồn công chức tự tham gia đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học, nghiên cứu sinh ngoài giờ tại các cơ sở đào tạo, sau khi tốt nghiệp có hồ sơ đề nghị được hỗ trợ mức khoán kinh phí như cán bộ, công chức, viên chức”.

Do đó khi nào bạn Tốt nghiệp cao học, ngành học đúng với vị trí việc làm, có văn bản đề nghị của đơn vị và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi về Sở Nội vụ để làm thủ tục hưởng hỗ trợ kinh phí tự đào tạo theo mức khoán.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi được hỏi:

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cơ quan chức năng cho tôi được hỏi:

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: