(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vai tro cua nha nuoc doi voi phat trien nong nghiep tinh tay ninh
Người hỏi : huynh minh sang     Số điện thoại: 0908456517     Email: minhsang270279@gmail.com     Địa chỉ: thanh pho tay ninh
Ngày hỏi: 25/04/2014 - 04 Giờ 05 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị anh trình bày rõ hơn câu hỏi.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vai tro cua nha nuoc doi voi phat trien nong nghiep tinh tay ninh
 Nội dung câu hỏi:

vai tro cua nha nuoc doi voi phat trien nong thon tinh tay ninh:

1/nghien cuu nong nghiep

2/khuyen nong

3/co so ha tang thuy loi

4/co so ha tang tiep thi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

vai tro cua nha nuoc doi voi phat trien nong thon tinh tay ninh:

1/nghien cuu nong nghiep

2/khuyen nong

3/co so ha tang thuy loi

4/co so ha tang tiep thi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: