(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: A@Tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/04/2014 - 10 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 29/04/2014 - 13 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Cám ơn Sở Nội vụ đã trả lời câu hỏi của tôi dưới đây

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.

Tuy nhiên Sở Nội vụ chưa trả lời tôi câu hỏi là khi tôi có bằng thạc sĩ quản lý hành chính công  lúc đó tôi có bằng thạc si tôi sẽ được xếp vào hệ số lương bậc mấy? và như thế nào là mới đúng với vị trí việc làm. Cơ quan của tôi đang công tác đã cho tôi đi học vậy là có đúng vị trí việc làm chưa? Rất mong cơ quan trả lời giúp.Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/05/2014 - 11 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có quy định:

“….Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng….”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn nếu bạn có bằng thạc sĩ ngành quản lý hành chính công bạn trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch chuyên viên.

 Theo quy định khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, có quy định:

“1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.”

Như vậy, bạn không nói rõ bạn đang dạy tại vị trí việc làm nào, nên không xác định vị trí việc làm của bạn. (Bạn nên liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức công chức để được giải đáp nhanh chóng, rõ ràng).

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cám ơn Sở Nội vụ đã trả lời câu hỏi của tôi dưới đây

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.

Tuy nhiên Sở Nội vụ chưa trả lời tôi câu hỏi là khi tôi có bằng thạc sĩ quản lý hành chính công  lúc đó tôi có bằng thạc si tôi sẽ được xếp vào hệ số lương bậc mấy? và như thế nào là mới đúng với vị trí việc làm. Cơ quan của tôi đang công tác đã cho tôi đi học vậy là có đúng vị trí việc làm chưa? Rất mong cơ quan trả lời giúp.Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cám ơn Sở Nội vụ đã trả lời câu hỏi của tôi dưới đây

Hiện tôi đang là giảng viên tập sự tại Trung tâm Bổi dưỡng chính trị cấp huyện trình độ là đại học và được tạo nguồn từ đầu năm 2012, hiện nay tôi đang học Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công của Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cơ quan cho tôi đi học nhưng chưa thi công chức nghe nói đến 2016 mới thi công chức như vậy đây tới năm 2016 tôi mới được vào biên chế, lúc đó tôi có bằng thạc sĩ như vậy cho tôi hỏi là tôi sẽ được xếp hệ số lương là bật 2 hay như thế nào? và có được lãnh 50 triệu tiền Thu hút nhân tài của tỉnh theo QĐ số 37 hay không?.

Tuy nhiên Sở Nội vụ chưa trả lời tôi câu hỏi là khi tôi có bằng thạc sĩ quản lý hành chính công  lúc đó tôi có bằng thạc si tôi sẽ được xếp vào hệ số lương bậc mấy? và như thế nào là mới đúng với vị trí việc làm. Cơ quan của tôi đang công tác đã cho tôi đi học vậy là có đúng vị trí việc làm chưa? Rất mong cơ quan trả lời giúp.Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: