(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lập website bán hàng trực tuyến thì đăng ký ở đâu , như thế nào ?
Người hỏi : Trần Thanh Ninh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thanh Liệt - Thanh Trìu
Ngày hỏi: 29/04/2014 - 14 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 29/04/2014 - 16 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo 1 website kinh doanh trực tuyến, mô hình giống với website: http://www.abay.vn/ , tôi có nghe 1 người bạn nói rằng phải đăng ký thông tin gì đó với cơ quan nhà nước . Vậy tôi phải đi đăng ký ở đâu và thủ tục đăng ký như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 09/05/2014 - 16 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trả lời câu hỏi như sau:

          Nếu bạn muốn tạo một website kinh doanh trực tuyến, mô hình giống với website: //www.abay.vn/ đề nghị bạn truy cập vào Hệ thống đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn để được hướng dẫn. Bạn cũng có thể tham khảo Thông tư Số: 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ để nắm về thủ tục đăng ký. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lập website bán hàng trực tuyến thì đăng ký ở đâu , như thế nào ?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo 1 website kinh doanh trực tuyến, mô hình giống với website: http://www.abay.vn/ , tôi có nghe 1 người bạn nói rằng phải đăng ký thông tin gì đó với cơ quan nhà nước . Vậy tôi phải đi đăng ký ở đâu và thủ tục đăng ký như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo 1 website kinh doanh trực tuyến, mô hình giống với website: http://www.abay.vn/ , tôi có nghe 1 người bạn nói rằng phải đăng ký thông tin gì đó với cơ quan nhà nước . Vậy tôi phải đi đăng ký ở đâu và thủ tục đăng ký như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: