(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nhập hồ sơ phần mềm một cửa
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 17 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 22/11/2018 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi cách nhập hồ sơ tthc vào phần mềm một cửa như thế nào là đúng: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người dân sao đó scan nhập vào phần mềm một cửa in biên nhận trả kết quả sau đo chuyển giải quyết đến công chức thụ lý. vậy hồ sơ này nếu giải quyết liền có cần nhập máy vào phần mềm không, nếu có thời hạn thì nhập vào phần mềm. xin hỏi có cần phải ghi vào sổ tiếp nhận và trả kế quả không? có bắt buộc phải ghi tất cả hồ sơ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận và trả kết quả không, hay nếu nhập vào phần mềm một cửa cấp xã thì không cần phải ghi vào sổ tiếp nhận. 

mỗi tháng có phải in hồ sơ giải quyết theo từng tháng từ phần mềm một cửa không hay cơ quan cá nhân nào muốn kiểm tra thì vào trực tiếp phần mềm một cửa  kiểm.

xin giải đáp một số điều chưa rõ trên dùm


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 15 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chân thành cám ơn câu hỏi của quý ông/bà.

Việc thao trác trên phần mềm một cửa tập trung tỉnh Tây Ninh được thao tác theo các bước sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người dân

2. Cập nhật các thông tin liên quan trên hệ thống một cửa điện tử

3. Quét (Scan) các thành phần hồ sơ, đính kèm lên hệ thống một cửa điện tử

4. Lưu hồ sơ

5. In giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

6. Chuyển cho đơn vị thụ lý

Đối với các hồ sơ giải quyết liền cho tổ chức/ cá nhân cũng cần phải nhập vào hệ thống để giám sát. theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Đã sử dụng phần mềm một cửa điện tử tập trung thì không cần phải ghi vào sổ tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Khi nào cần đối soát số liệu thì kết xuất từ hệ thống một cửa điện tử tập trung.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nhập hồ sơ phần mềm một cửa
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi cách nhập hồ sơ tthc vào phần mềm một cửa như thế nào là đúng: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người dân sao đó scan nhập vào phần mềm một cửa in biên nhận trả kết quả sau đo chuyển giải quyết đến công chức thụ lý. vậy hồ sơ này nếu giải quyết liền có cần nhập máy vào phần mềm không, nếu có thời hạn thì nhập vào phần mềm. xin hỏi có cần phải ghi vào sổ tiếp nhận và trả kế quả không? có bắt buộc phải ghi tất cả hồ sơ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận và trả kết quả không, hay nếu nhập vào phần mềm một cửa cấp xã thì không cần phải ghi vào sổ tiếp nhận. 

mỗi tháng có phải in hồ sơ giải quyết theo từng tháng từ phần mềm một cửa không hay cơ quan cá nhân nào muốn kiểm tra thì vào trực tiếp phần mềm một cửa  kiểm.

xin giải đáp một số điều chưa rõ trên dùm

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi cách nhập hồ sơ tthc vào phần mềm một cửa như thế nào là đúng: tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ người dân sao đó scan nhập vào phần mềm một cửa in biên nhận trả kết quả sau đo chuyển giải quyết đến công chức thụ lý. vậy hồ sơ này nếu giải quyết liền có cần nhập máy vào phần mềm không, nếu có thời hạn thì nhập vào phần mềm. xin hỏi có cần phải ghi vào sổ tiếp nhận và trả kế quả không? có bắt buộc phải ghi tất cả hồ sơ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận và trả kết quả không, hay nếu nhập vào phần mềm một cửa cấp xã thì không cần phải ghi vào sổ tiếp nhận. 

mỗi tháng có phải in hồ sơ giải quyết theo từng tháng từ phần mềm một cửa không hay cơ quan cá nhân nào muốn kiểm tra thì vào trực tiếp phần mềm một cửa  kiểm.

xin giải đáp một số điều chưa rõ trên dùm

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: