(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng anh
Người hỏi : Đổng Dương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 15 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng anh đạt chuẩn ( ở các cấp học)? thiếu/ đủ so nhu cầu


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 22/11/2018 - 10 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị bạn trực tiếp liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh để được giải đáp rõ về số liệu đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng anh
 Nội dung câu hỏi:

Toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng anh đạt chuẩn ( ở các cấp học)? thiếu/ đủ so nhu cầu

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu giáo viên dạy tiếng anh đạt chuẩn ( ở các cấp học)? thiếu/ đủ so nhu cầu

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: