(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường 781 hư hỏng
Người hỏi : Nguyễn Thúy Nga     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Phan
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 14 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 14 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Đường 781 từ Cầu K13 (xã Bàu Năng) đến trung tâm Thị trấn Dương Minh Châu trước đây đầu tư thi công, nâng cấp mới. Nhưng sau thời gian, đường bị xuống cấp, hư hỏng. Đơn vị thi công vá dặm, nhưng không bằng phẳng, mặt đường chổ vá bị lõm xuống, tạo thành các rãnh, xe cộ lưu thông gặp khó khăn khi đi chạy trên tuyến đường này.

Đề nghị Sở GTVT và UBND huyện DMC trả lời về đường 781 bị hư hỏng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 28/11/2018 - 14 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Sở GTVT đã tiếp nhận thông tin, phản ánh cụ thể: Đường 781 từ Cầu K13 (xã Bàu Năng) đến trung tâm thị trấn Dương Minh Châu trước đây đầu tư thi công, nâng cấp mới. Nhưng sau thời gian, đường bị xuống cấp, hư hỏng. Đơn vị thi công vá dặm, nhưng không bằng phẳng, mặt đường chỗ vá bị lõm xuống, tạo thành các rãnh, xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn khi đi chạy trên tuyến đường này.

- Qua thông tin, phản ánh, Sở GTVT trả lời như sau: Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa, bảo hành lại các vị trí hư hỏng và những chỗ không bằng phẳng, đồng thời tiếp tục sửa chữa các vị trí hư hỏng phát sinh mới nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Hiện nay đang xử lý nền đá, dự kiến hoàn thiện cuối năm 2018.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 27/12/2018 - 10 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

NỘi dung câu hỏi của bạn đã được Sở Giao thông vận tải (đơn vị chủ đầu tư) trả lời.

Trân trọng cảm ơn. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường 781 hư hỏng
 Nội dung câu hỏi:

Đường 781 từ Cầu K13 (xã Bàu Năng) đến trung tâm Thị trấn Dương Minh Châu trước đây đầu tư thi công, nâng cấp mới. Nhưng sau thời gian, đường bị xuống cấp, hư hỏng. Đơn vị thi công vá dặm, nhưng không bằng phẳng, mặt đường chổ vá bị lõm xuống, tạo thành các rãnh, xe cộ lưu thông gặp khó khăn khi đi chạy trên tuyến đường này.

Đề nghị Sở GTVT và UBND huyện DMC trả lời về đường 781 bị hư hỏng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đường 781 từ Cầu K13 (xã Bàu Năng) đến trung tâm Thị trấn Dương Minh Châu trước đây đầu tư thi công, nâng cấp mới. Nhưng sau thời gian, đường bị xuống cấp, hư hỏng. Đơn vị thi công vá dặm, nhưng không bằng phẳng, mặt đường chổ vá bị lõm xuống, tạo thành các rãnh, xe cộ lưu thông gặp khó khăn khi đi chạy trên tuyến đường này.

Đề nghị Sở GTVT và UBND huyện DMC trả lời về đường 781 bị hư hỏng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: