(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phương thức thống kê
Người hỏi : Phạm Đình Quang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP.Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 11 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 14 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh cho biết: phương thức thống kê của đơn vị khi tiến hành thống kê một vụ việc, chỉ số, vấn đề nào đó ( cách làm, cách tính toán ra được số liệu thống kê...)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 21/11/2018 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Cục Thống kê Tây Ninh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Quy trình sản xuất thông tin thống kê gồm quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao và quy trình cấp chi tiết sản xuất thông tin thống kê cấp cao.

Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao bao gồm 07 bước sau:

(1) Xác định nhu cầu thông tin;

(2) Chuẩn bị thu thập thông tin;

(3) Thu thập thông tin;

(4) Xử lý thông tin;

(5) Phân tích thông tin;

(6) Phổ biến thông tin;

(7) Lưu trữ thông tin.

Quy trình cấp cao có thể áp dụng linh hoạt đối với từng lĩnh vực, thời gian và không gian cụ thể.

Dưới mỗi cấp cao có quy trình cấp chi tiết cụ thể. Quy trình cấp chi tiết có vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng dữ liệu, thông tin thống kê.

Trong đó:

+ Luật thống kê 2015 quy định có ba hình thức chủ yếu để thu thập thông tin thống kê:

     - Điều tra thống kê;

     - Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

     - Chế độ báo cáo thống kê.

+ Công tác xử lý, tổng hợp, tính toán số liệu đầu ra được Cục Thống kê thực hiện theo Hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê; chủ yếu thực hiện bằng chương trình phần mềm do Tổng cục Thống kê cung cấp.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phương thức thống kê
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh cho biết: phương thức thống kê của đơn vị khi tiến hành thống kê một vụ việc, chỉ số, vấn đề nào đó ( cách làm, cách tính toán ra được số liệu thống kê...)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh cho biết: phương thức thống kê của đơn vị khi tiến hành thống kê một vụ việc, chỉ số, vấn đề nào đó ( cách làm, cách tính toán ra được số liệu thống kê...)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: