(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh
Người hỏi : Lệ Thủy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 10 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 11 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh ( số lượng diễn viên, danh sách nghệ sĩ, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Đoàn), thành lập khi nào, hiện tại tình hình hoạt động ra sao, tương lai có sáp nhập vào đơn vị nào khác?)...

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 03/12/2018 - 17 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trả lời câu hỏi như sau:

Đoàn Nghệ thuật tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

1. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng:

- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua nội dung hình thức biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu, xây dựng chương trình, tiết mục (cải lương, kịch, tấu hài, hoạt cảnh ca cổ, ca nhạc,…)

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Đoàn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Dàn dựng các chương trình, vở diễn, tiết mục nghệ thuật Cải lương, về đề tài dân gian, lịch sử, đương đại, đảm bảo tính dân tộc và hiện đại; xây dựng các tiết mục ca múa nhạc dân tộc và hiện đại phục vụ khách tham quan du lịch trong nước, cũng như khách Quốc tế đến với Tây Ninh và lễ hội theo định hướng nghệ thuật của Tỉnh, của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cải lương, nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thẩm mỹ của công chúng trong và ngoài tỉnh.

- Nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, chỉnh lý, kế thừa và phát huy có chọn lọc vốn nghệ thuật Cải lương truyền thống Việt Nam; xây dựng, thể nghiệm các tiết mục nghệ thuật Cải lương hiện đại, tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn nhằm bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật Cải lương truyền thống của Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh phát triển loại hình nghệ thuật ca múa nhạc phù hợp với xu thế chung của đất nước.

- Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; hợp tác, giao lưu, giới thiệu nghệ thuật Cải lương truyền thống với quốc tế theo sự chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

- Liên kết, phối hợp với các đơn vị trong nước tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật Cải lương, nghệ thuật ca múa nhạc.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho nghệ sỹ diễn viên, nhân viên kỹ thuật và tổ chức tuyển dụng, kèm cặp lớp kế cận nhằm trẻ hoá đội ngũ nghệ sỹ diễn viên.

- Tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ phù hợp với nghề nghiệp và chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng nội quy, quy chế, lề lối làm việc của đơn vị.

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính từ nguồn ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn).

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn Nghệ thuật tỉnh theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

          2. Số lượng diễn viên của Đoàn Nghệ thuật: 13

          Hiện nay diễn viên chính của Đoàn Nghệ thuật: Tuỳ theo nội dung, tính chất của vỡ diễn, diễn viên chính của Đoàn có sự thay đổi, bao gồm những người sau:  Đỗ Thị Anh Thư, Nguyễn Hồng Cẩm, Võ Văn Măng, Phạm Hữu Xuân và lực lượng hợp đồng, cộng tác viên tại đơn vị và các tỉnh thành khác.

          3. Tình hình hoạt động:

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

          Trong năm 2018, đơn vị đã tổ chức hoạt động thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trên các mặt như: Làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ nghệ thuật các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, rõ nét là tổ chức biểu diễn nghệ thuật Mừng Đảng- Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, phục vụ nghệ thuật nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất Tổ quốc; Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức phục vụ nghệ thuật tuyên truyền An toàn giao thông và nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018); kỷ niệm 73 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9 (19/8/1945-19/8/2018); phục vụ nghệ thuật theo tinh thần Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”

Tổ chức biểu diễn doanh thu; lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp phục vụ văn nghệ theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành, đoàn thể trong tỉnh trên 15 cuộc nhân các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh.

+ Phối hợp Đoàn Văn công Hải quân Việt Nam phục vụ nghệ thuật tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

+ Phối hợp TTVH tỉnh tham gia giao lưu đờn ca Tài tử- Cải lương tại tỉnh Đồng Nai và Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Quảng Ninh.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Phục vụ nhiệm vụ chính trị: 105 suất, đạt 131 % so với kế hoạch năm.

- Biểu diễn doanh thu, tổng thu 73 triệu đồng.

4. Nhằm thực hiện tốt việc tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương, nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước, mang lại hiệu quả về kinh tế, giảm chi thường xuyên theo biên chế, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và giảm chi đầu tư phát triển từ cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị máy móc, đặc thù, tài sản cố định. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực về đầu mối tổ chức theo lĩnh vực chuyên môn, cơ sở vật chất được giao; làm cơ sở xây dựng, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngày 12/10/2018 Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng. Theo đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2019./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh ( số lượng diễn viên, danh sách nghệ sĩ, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Đoàn), thành lập khi nào, hiện tại tình hình hoạt động ra sao, tương lai có sáp nhập vào đơn vị nào khác?)...

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết về Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh ( số lượng diễn viên, danh sách nghệ sĩ, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Đoàn), thành lập khi nào, hiện tại tình hình hoạt động ra sao, tương lai có sáp nhập vào đơn vị nào khác?)...

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: