(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Người nước ngoài đến Tây Ninh
Người hỏi : David     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Australia
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 11 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 11 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Người nước ngoài ( quốc tịch nước ngoài) , khi đến Tây Ninh (tham quan, thăm thân nhân, làm ăn, từ thiện...) cần những thủ tục gì? phải đăng ký qua Sở Nội vụ hay công an địa phương gì không?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Người nước ngoài đến Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Người nước ngoài ( quốc tịch nước ngoài) , khi đến Tây Ninh (tham quan, thăm thân nhân, làm ăn, từ thiện...) cần những thủ tục gì? phải đăng ký qua Sở Nội vụ hay công an địa phương gì không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Người nước ngoài ( quốc tịch nước ngoài) , khi đến Tây Ninh (tham quan, thăm thân nhân, làm ăn, từ thiện...) cần những thủ tục gì? phải đăng ký qua Sở Nội vụ hay công an địa phương gì không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: