(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Viên chức buộc thôi việc
Người hỏi : Trần Kim Hồng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 11 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 14 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Viên chức khi bị kỉ luật : buộc thôi việc tại một đơn vị sự nghiệp Nhà nước, thì có xin được việc ở một đơn vị sự nghiệp khác hay không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/12/2018 - 06 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 52, Luật Viên chức năm 2010: Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan. Do đó, tùy trường hợp cụ thể mà Sở Nội vụ mới có thể trả lời cho bạn được.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Viên chức buộc thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Viên chức khi bị kỉ luật : buộc thôi việc tại một đơn vị sự nghiệp Nhà nước, thì có xin được việc ở một đơn vị sự nghiệp khác hay không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Viên chức khi bị kỉ luật : buộc thôi việc tại một đơn vị sự nghiệp Nhà nước, thì có xin được việc ở một đơn vị sự nghiệp khác hay không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: