(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thống kê dân số Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Thị Kim Khánh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 15 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 15 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về dân số tỉnh Tây Ninh

1. Tổng số dân/ số hộ gia đình/ số khẩu

2. Cơ cấu dân số: trẻ/già/ nam/nữ

3. Dân số sống tại thành thị/ nông thôn

4. Dân số trong độ tuổi lao động/ ngoài tuổi lao động/ chưa tới tuổi lao động

5. Dân số có việc làm/ chưa có việc làm

6. Dân số thường trú/ nhập cư 

và các nội dun khác liên quan đến chất lượng dân số tại Tây Ninh

Hiện nay có thông tin Dân số Tây Ninh đang già hóa, đúng hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 21/11/2018 - 16 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Số liệu về dân số Tây Ninh qua các năm bạn có thể tra cứu thông tin trong Niên giám Thống kê tỉnh Tây Ninh được công bố trên trang web của Cục Thống kê.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thống kê dân số Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về dân số tỉnh Tây Ninh

1. Tổng số dân/ số hộ gia đình/ số khẩu

2. Cơ cấu dân số: trẻ/già/ nam/nữ

3. Dân số sống tại thành thị/ nông thôn

4. Dân số trong độ tuổi lao động/ ngoài tuổi lao động/ chưa tới tuổi lao động

5. Dân số có việc làm/ chưa có việc làm

6. Dân số thường trú/ nhập cư 

và các nội dun khác liên quan đến chất lượng dân số tại Tây Ninh

Hiện nay có thông tin Dân số Tây Ninh đang già hóa, đúng hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh về dân số tỉnh Tây Ninh

1. Tổng số dân/ số hộ gia đình/ số khẩu

2. Cơ cấu dân số: trẻ/già/ nam/nữ

3. Dân số sống tại thành thị/ nông thôn

4. Dân số trong độ tuổi lao động/ ngoài tuổi lao động/ chưa tới tuổi lao động

5. Dân số có việc làm/ chưa có việc làm

6. Dân số thường trú/ nhập cư 

và các nội dun khác liên quan đến chất lượng dân số tại Tây Ninh

Hiện nay có thông tin Dân số Tây Ninh đang già hóa, đúng hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: