(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lợi thế khác biệt của Tây Ninh
Người hỏi : Lâm Văn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Đồng Khởi
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi chưa rõ nội dung cụ thể nên đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lợi thế khác biệt của Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân ở Tây Ninh. Nay tôi muốn hỏi, tỉnh Tây Ninh có tiềm năng, thuận lợi, lợi thế khác biệt nào so với các tỉnh thành khác.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh phát triển theo hướng nào, tại sao?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân ở Tây Ninh. Nay tôi muốn hỏi, tỉnh Tây Ninh có tiềm năng, thuận lợi, lợi thế khác biệt nào so với các tỉnh thành khác.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh phát triển theo hướng nào, tại sao?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: