(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bao nhiêu trường mầm non lắp camera
Người hỏi : Mai Thị Lệ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/11/2018 - 15 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 21/11/2018 - 15 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở GD ĐT tỉnh Tây Ninh có thể trả lời cho dân: hiện nay, toàn tỉnh có bao nhiêu trường mầm non đang lắp đặt camera quan sát? ( trường công, tư thục, dân lập...)

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 23/11/2018 - 08 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, toàn tỉnh có 43 trường mầm non công lập và 54 cơ sở giáo dục mầm non tư thục lắp đặt camera quan sát.

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bao nhiêu trường mầm non lắp camera
 Nội dung câu hỏi:

Sở GD ĐT tỉnh Tây Ninh có thể trả lời cho dân: hiện nay, toàn tỉnh có bao nhiêu trường mầm non đang lắp đặt camera quan sát? ( trường công, tư thục, dân lập...)

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở GD ĐT tỉnh Tây Ninh có thể trả lời cho dân: hiện nay, toàn tỉnh có bao nhiêu trường mầm non đang lắp đặt camera quan sát? ( trường công, tư thục, dân lập...)

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: