(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THEO NGHI ĐINH 19
Người hỏi : ĐẶNG VĂN TÂY     Số điện thoại: 0919829090     Email:      Địa chỉ: HÒA THẠNH-CHÂU THÀNH-TÂY NINH
Ngày hỏi: 17/09/2018 - 22 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 18/09/2018 - 08 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CỦA GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 19


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 20/09/2018 - 08 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ban hành Công văn 1159/UBND ngày 21/9/2018 đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng số giáo viên  thuộc diện, báo cáo rõ nội dung mà giáo viên bức xúc. Đồng thời UBND huyện đã có cuộc họp có biên bản kèm theo gửi về Sở Tài chính nhưng hiện tại chưa có Công văn phúc đáp


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THEO NGHI ĐINH 19
 Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CỦA GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 19

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CỦA GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 19

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: